Vabilo na Zbor SVIRDI

26. 9. 2023
Vabilo na Zbor SVIRDI

Vabljeni na zbor Sekcije VZbSi veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji

Objavljamo vabilo:

Spoštovani,

Vabljeni na zbor Sekcije VZbSi veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji, ki bo v torek, 26. 9. 2023 ob 13.00 v Klinični predavalnici, Cesta v mestni log 47, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Poročilo predsednika sekcije
  2. Imenovanje volilne komisije
  3. Volitve predsednika (tajne)
  4. Volitve podpredsednika in upravnega odbora
  5. Imenovanje tajnika
  6. Razno

Za predsednika sekcije lahko kandidira vsak član sekcije, ki ima poravnane vse obveznosti do VZbSi, in ni v postopku pred organi VZbSi. Kandidaturo za predsednika SVIRDI pošljite na naslov Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana s pripisom »SVIRDI - volitve«. Kandidaturo v zaprti kuverti lahko oddate na vložišču fakultete tudi osebno. Na kandidatni listi bodo vse kandidature, ki bodo prispele do ponedeljka, 25. 9. 2023 do 15.00 ure.

Lep pozdrav,

Prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med., predsednik SVIRDI