O zbornici
Neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike Slovenije, ki zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese svojih članov.

O zbornici

Veterinarska zbornica Slovenije je samostojna in neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike Slovenije, ki zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese svojih članov.

Zbornica skrbi za kakovostno delo svojih članov ter za ugled in stanovske interese veterinarske medicine. Svojim članom pomaga pri njihovem poklicnem delu, spodbuja njihovo medsebojno sodelovanje in sodelovanje z Zbornico ter si prizadeva preprečevati nesoglasja in spore, prvenstveno na miren in dostojanstven način.

Zbornica si prizadeva za visoko strokovno usposobljenost in etičnost ravnanja veterinarjev, ugled in čast veterinarskega poklica, zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja za veterinarje, za uveljavljanje pravic veterinarjev ter strokovne in varne obravnave pacientov.