Sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji - SVIRDI
Sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji - SVIRDI

SVIRDI

Sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji (SVIRDI), ki združuje veterinarje v izobraževanju, veterinarje Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), veterinarje v Slovenski vojski, veterinarje v zavarovalništvu, veterinarje v javnem in upravnem veterinarstvu ter veterinarje v industriji, farmaciji in prometu z zdravili.

Vodstvo SVIRDI:

  • predsednik prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med.
  • podpredsednk Jure Pipp, dr. vet. med.
  • članica UO SVIRDI Maja Stopar, dr. vet. med.
  • član UO SVIRDI izr. prof. dr. Janko Mrkun, dr. vet. med.
  • članica UO SVIRDI Majda Golob, dr. vet. med.
  • član volilne komisije SVIRDI znan. sod. dr. Brane Krt, dr. vet. med.
  • član volilne komisije SVIRDI asist. dr. Igor Ujčič Vrhovnik, dr. vet. med.
  • članica volilne komisije SVIRDI doc. dr. Tanja Knific, dr. vet. med.