Za lastnike živali

Za lastnike živali

Zakon o zaščiti živali določa, da je skrbnik živali pravna ali fizična oseba, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi. Odgovorno lastništvo se razume, kot poznavanje potreb lastniških živali, kot odnos lastnika do svojih živali, odgovoren odnos do skupnosti in okolja v katerem živimo.

Kodeks veterinarske etike veterinarjev Slovenije (.pdf) vsebuje splošna in temeljna načela njihovega delovanja, ureja medsebojne odnose v stroki in med veterinarji, opredeljuje njihov odnos do živali in do njihovega lastnika ter opredeljuje njihovo medsebojno odgovornost.