Komisija za zdravstveno varstvo in reprodukcijo kopitarjev

Komisija za zdravstveno varstvo in reprodukcijo kopitarjev

Komisija je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično, znanstveno ali na druge načine ukvarjajo z zdravstvenim varstvom in reprodukcijo kopitarjev.

Svoje cilje uresničuje z naslednjimi nalogami:

  • s sodelovanjem pri razvijanju in organiziranju izobraževanja članov s povezovanjem in sodelovanjem z domačimi in tujimi organizacijami z organiziranjem seminarjev in predavanj
  • s posredovanjem in izdajanjem lastne strokovne literature
  • se zavzema za registracijo določenih zdravil, za zdravljenje konjev

Članstvo v komisiji je prostovoljno.
Redni član v komisiji lahko postane doktor veterinarske medicine, ki je član Veterinarske zbornice z veljavno licenco, ki se praktično, teoretično, znanstveno ali na druge načine ukvarja z zdravstvenim varstvom in
reprodukcijo kopitarjev, sprejema ta pravila in poda pisno pristopno izjavo ter plača obveznosti.

Pravilnik (.pdf)
Pristopna izjava (.pdf)

Aktivnosti komisije

2018 | Srečanje Komisije za zdravstveno varstvo kopitarjev (.pdf)