Akti o zbornici

Akti o zbornici

Akti sekcije veterinarjev praktikov

Poslovnik o delu organov SVP (.doc)
Pravilnik o delu SVP (.doc)

Akti Zbornice

Kodeks veterinarske etike in Kodeks dobre veterinarske prakse (.pdf)

Nabor članov za verifikacije in strokovne nadzore (pdf)
Poslovnik (.doc)
Pravilnik o delovanju sekcij zbornice (.doc)

Pravilnik o delu komisije za ugotavljanje prirojenih napak okostja pri psih

Pravilnik napake okostja (.doc)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delu komisije za napake okostja pri psih (.doc)

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča Veterinarske zbornice Slovenije

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča (.doc)
Pravilnik o spremembah o delu tožilca in razsodišča 2017 (.doc)

Pravilnik o delu strokovne komisije (.doc)
Pravilnik o finančnem poslovanju (.doc)
Pravilnik o izdaji in odvzemu licence (.docx)
Pravilnik o izplačevanju nadomestil (.docx)
Pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev (.doc) (razveljavitev, Skupščina VZbSi, 25. 4. 2023)
Sklep o razveljavitvi Pravilnika o poklicnem ravnanju veterinarjev
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju (.doc)
Pravilnik o strokovnem nadzoru (.docx)
Pravilnik o verifikaciji (.doc)
Pravilnik o volitvah in imenovanjih (.doc)
Navodila o izvajanju stalnega strokovnega izpopolnjevanja, preizkusu strokovne usposobljenosti in vrednotenju izobraževalnih aktivnosti (.doc)
Statut Veterinarske zbornice Slovenije (.docx)

Obrazci

Farmakovigilanca EU obrazec (.doc)
Izjava o pristopu k programu eradikacije 2014b (.pdf)
Pristopna izjava v članstvo Veterinarske zbornice Slovenije (.docx)
Soglasje in privolitev za operativni poseg (opis) (.doc)
Izjava veterinarja in lastnika psa pred ocenjevanjem displazije pri psih (.doc)
Vloga za dostop do Centralne podatkovne zbirke GOVEDO (.pdf)

Strokovna priporočila za izvajanje veterinarskih storitev

Evtanazija konj (.docx)
Evtanazija (.docx)
Navodilo o ocenjevanju odraslega goveda za prevoz (.pdf)
Pogodba o nakupnem pregledu konja in protokol o pregledu (.doc)
Sop pri rentgenskem slikanju za ugotavljanje prirojenih napak okostja (.docx)
Splošni operativni postopek za registracijo psov, mačk in belih dihurjev (.docx)
Standardni operativni postopki za cepljenje (.docx)
Standardni operativni postopki za evtanazijo domačih parkljarjev (.docx)

Navodilo za prijavo oz. obravnavo škodnega dogodka ob veterinarski storitvi strokovni komisiji pri Veterinarski zbornici Slovenije

Kaj mora obsegati vloga strokovni komisiji zbornice v primeru škodnega dogodka ob veterinarski storitvi, kot npr. po vakcinaciji zoper BMJ