­Podatki o zdravilih

­Podatki o zdravilih

Povezava do spletnih strani JAZMP

***

Petek, 9. oktober 2020 - JAZMP - Obvestilo za javnost - Gencijana violet

Spoštovani,

pri zdravilih za uporabo v humani medicini o spletnih objavah obveščamo obe zadevni zbornici. Ker tokratna objava zadeva tudi uporabo gencijane violet v veterini, posredujemo informacijo tudi vam.

Health Canada opravila varnostni pregled izdelkov, ki vsebujejo metilrozanilinijev klorid (gencijana violet) (povezava).

Lepo pozdravljeni, 

JAZMP​
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE
AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.jazmp.si
T +386 (0) 8 2000 500
F +386 (0) 8 2000 510 E  h-farmakovigilanca@jazmp.si