Obveščanje veterinarskih organizacij in zavetišč o izgubljenih / najdenih živalih

Obveščanje veterinarskih organizacij in zavetišč o izgubljenih / najdenih živalih

Veterinarska zbornica Slovenije svoje člane obvesti o primerih izgubljenih živali.

Na naslov zbornica@vzb.si pošljete naslednje podatke:

  • lokacija in čas pogrešene živali,
  • mikro čip,
  • kontaktne podatke o lastniku in
  • fotografijo.