Novice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Novice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

23. november 2021- Aviarna influenca v Evropi

Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so objavili obvestilo z naslovom Aviarna influenca v Evropi:

Podrobnosti najdete na povezavi: Aviarna influenca v Evropi

5. marec 2021 - Bolezen modrikastega jezika - ukinitev območja z omejitvami

V Uradnem listu RS, št. 31/21, z dne 5. 3. 2021 je objavljen Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika (BTV).

V skladu s sklepom se s ponedeljkom, 8. marcem 2021, ukine območje z omejitvami zaradi BTV in vsi ukrepi, sprejeti v povezavi s tem.

V praksi to pomeni, da bo z 8. marcem 2021 Slovenija prosta BTV. Premiki dovzetnih živali iz Slovenije v druge države članice bodo potekali brez omejitev v zvezi z BTV. Prav tako preneha veljati sporazum z Avstrijo glede premikov cepljenih živali iz Slovenije v Avstrijo, saj omejitev glede premikov živali iz Slovenije glede BTV ni več.

Pri vnosu goveda in drobnice iz držav članic, ki imajo omejitve zaradi BTV, bo treba striktno upoštevati pogoje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283, z dne 27. 10. 2007, str. 37).

V Slovenijo bodo lahko z območij z omejitvami zaradi BTV prišle za nadaljnjo rejo le živali, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge III Uredbe 1266/2007, kar pomeni le cepljene oziroma naravno imune živali oziroma v obdobju brez aktivnosti vektorjev tudi živali, pregledane v skladu s predpisanimi pogoji.

Podrobnejši pogoji za vnos živali z območij z omejitvami zaradi BTV so na spletni strani: BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA. 

Ne glede na ukinitev območja z omejitvami zaradi BTV in ukrepov, se cepljenje proti BTV še naprej izvaja v skladu z odobrenim Programom cepljenja proti BTV 4, ki je objavljen na spletni strani Uprave. 

AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

Povezava na uradno spletno stran GOV.SI

AVIARNA INFLUENCA

Povezava na uradno spletno stran GOV.SI

BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA

Povezava na uradno spletno stran GOV.SI

ODREDBA 2021

  • Splošno - Spremljanje zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali - Odredba 2021

  • Odredba 2021

  • Obvezna navodila, dokumenti in obrazci

STEKLINA

Povezava na uradno spletno stran GOV.SI

NOVICE

7. 12. 2020  Poziv k večji pozornosti pri upoštevanju ukrepov za preprečitev okužbe z aviarno influenco

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova opozarja vse rejce perutnine, da dosledno upoštevajo začasne ukrepe zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, ki jih je izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Neupoštevanje ukrepov pomeni veliko tveganje za okužbo z visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 v rejah s perutnino in posledično veliko ekonomsko škodo. Po naših informacijah v večjih rejah upoštevajo in se držijo biovarnostnih ukrepov, večjo pozornost in poziv pa je treba usmeriti še v manjše reje, ki so lahko vir prenašanja okužbe na večje reje in posledično ogromne ekonomske škode.

4. 12. 2020  V Sloveniji potrjen tretji primer aviarne influence pri prostoživečih pticah

Danes smo z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejeli obvestilo o tretjem primeru HPAI pri labodu in ukrepe DSNB v zvezi s tem.
 

25. 11. 2020 Drugi primer aviarne influence v Sloveniji

Danes je bila pri labodu grbcu, najdenem na obali v občini Izola, potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8. Lokacija najdbe drugega primera je v bližini prvega primera (sosednja občina). Za rejce perutnine veljajo priporočila in ukrepi za zgodnje odkrivanje aviarne influence.

23. 11. 2020   Aviarna influenca pri labodu v Sloveniji

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je danes obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco pri labodu. Poginjen labod je bil najden v občini Piran. Pri labodu je bil potrjen podtip H5N8, ki ni nevaren za ljudi.

31. 7. 2020 Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

3. 7. 2020    Ponovni izbruhi afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih v Srbiji

 APK v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter v skladu s standardi Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

17. 6. 2020  Steklina ponovno potrjena v Bosni in Hercegovini

Po šestih letih je bil v mesecu maju v Bosni in Hercegovini (BIH) znova potrjen primer stekline. Bolezen je bila potrjena pri lovskem psu na območju Srebrenice, 6 km od meje s Srbijo. Pes ni bil cepljen proti steklini in je kazal klinične znake, značilne za steklino. Najverjetnejši vir okužbe je stik z okuženimi prostoživečimi živalmi.