Mnenja, pohvale, predlogi, pritožbe

Mnenja, pohvale, predlogi, pritožbe

Strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije daje mnenja, soglasja in priporočila o primernosti strokovnih in etičnih ravnanj posameznih članov zbornice. Komisija obravnava samo pisne vloge, s prilogami dokumentov o primeru, ki so podpisane s strani pobudnika z imenom in priimkom ter naslovom za povratni odgovor. Za podajo mnenja o primernosti izvedenih postopkov ob sumu smrti živali zaradi morebitnega neustreznega zdravljenja, strokovna komisija zahteva izvedbo neodvisne obdukcije oz. pato-anatomski in pato-histološki izvid (stranka poda zahtevo za obdukcijo lečečemu veterinarju takoj oz. čimprej po dogodku, neodvisno preiskavo pa opravi Nacionalni veterinarski inštitut).

Obvezni podatki
Vaše mnenje, pohvala, predlog, pritožba
Naložite datoteke (največja dovoljena velikost 2 MB)