Kaj mora obsegati vloga strokovni komisiji zbornice v primeru škodnega dogodka ob veterinarski storitvi, kot npr. po vakcinaciji zoper BMJ

Kaj mora obsegati vloga strokovni komisiji zbornice v primeru škodnega dogodka ob veterinarski storitvi, kot npr. po vakcinaciji zoper BMJ

Ker je spodaj napisano pomembno za vsakega veterinarja in posledično vaše stranke, vas prosimo, da z njim pisno seznanite vsakega pri vas zaposlenega veterinarja!

Veterinarska zbornica Slovenije lahko obravnava škodne dogodke - to je največkrat po prijavi/pritožbi imetnika živali (zaradi suma strokovne napake veterinarja) ali pa po storitvah izvajanja javne veterinarske službe za namen "odredbe" - na podlagi naslednje OBVEZNE dokumentacije:

  1. Pisna prijava škodnega dogodka oškodovane stranke in morebitni zahtevek za povračilo odškodnine oškodovani stranki
  2. Veterinarsko poročilo lečečega veterinarja (npr. po vakcinaciji zoper BMJ: pomemben je čas vakcinacije in čas škodnega dogodka, serija vakcine, morebitna veterinarjeva opažanja ob cepljenju, morebitno zdravljenje (vrste in doze zdravil) med vakcinacijo in poginom oz. izvrgom ...)
  3. Kopija - izpolnjena Veterinarska napotnica NVI za sekcijo, Listina o odvozu živalskih stranskih proizvodov - VHS
  4. Sekcijski zapisnik (vedno obvezen)

PRILOGE: vsa dokumentacija (kopije), ki je nastala ob veterinarski obravnavi: npr. ambulantni dnevnik in račun, diagnostični izvidi, kartoteka pacienta, izpolnjeni protokoli, podpisane izjave pred operativnim posegom, strinjanje za izvedbo evtanazije, kopija določenih strani iz dnevnika veterinarskih posegov ...

Predsednik SK:
Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj