Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM

Predsednik zbornice predstavlja Zbornico in vodi njeno delo. Je obenem tudi predsednik upravnega odbora Zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina Zbornice za dobo 4 let.
Pristojnosti in naloge predsednika Zbornice:
  • sklicuje in vodi skupščino Zbornice
  • sklicuje in vodi upravni odbor Zbornice
  • izvršuje sklepe skupščine Zbornice in upravnega odbora Zbornice
  • začasno, do prvega naslednjega zasedanja skupščine Zbornice, lahko na predlog najmanj dveh tretjin članov upravnega odbora Zbornice imenuje in razreši nadomestnega člana posameznega organa Zbornice
  • druge pristojnosti in naloge, ki jih določajo Statut in drugi akti Zbornice.

01 56 32 670

Z nadaljevanjem obiska na spletni strani vzb.si ali klikom na gumb “Dovolim uporabo piškotkov”, se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti.