V skladu s 24. členom Statuta Veterinarske zbornice Slovenije sklicujem redno letno Skupščino, ki bo organizirana v okviru 7. Slovenskega veterinarskega kongresa, ki bo potekal od 5. do 6. aprila 2019, v Grand hotelu Bernardin, v Portorožu.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in 2 overovateljev
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Obravnava in sprejem poročil organov zbornice za leto 2018
  5. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta in finančnega načrta za leto 2019
  6. Obravnava in sprejem predloga za povišanje letne članarine VZbSi.
  7. Podelitev specialističnih diplom
  8. Pobude in vprašanja

Vabim vas, da se dogodkov udeležite v čim večjem številu.

Številka: 011-0003/2019-1
Datum: 6. 3. 2019
 

Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., l.r.
Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

Z nadaljevanjem obiska na spletni strani vzb.si ali klikom na gumb “Dovolim uporabo piškotkov”, se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti.