Vabim vas na strokovno srečanje veterinarjev in redni letni zbor članov SVP VZbSi, ki bo v torek, 19. marca 2019, s pričetkom ob 13:00 uri, v Centru varne vožnje na Vranskem, Čeplje 29b, SI-3305 Vransko.

Vabilo na redni letni zbor članov SVP VZbSi

Letni zbor članov se začne ob 18.30 uri ima naslednji dnevni red:
  1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem  dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika SVP VZbSi
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Obravnava in sprejem poročil SVP VZbSi za leto 2018
  5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrta SVP VZbSi za  leto 2019
  6. Volitve organov in funkcionarjev SVP VZbSi v letu 2019
  7. Vprašanja, predlogi in pobude članov SVP VZbSi
Prenos dokumenta (PDF).

Strokovno srečanje veterinarjev

Strokovno srečanje se začne ob 13. uri. Obravnavane teme bodo: novosti in dileme pri uporabi spletnih aplikacij, pregled dokumentacije ob vpisu psov v CRPsi, nadzor nad internetno prodajo psov, predpisi o embalaži in odpadni embalaži ter odpoklici veterinarskih zdravil. Obveščamo vas da so predavanja v sklopu strokovnega izobraževanja veterinarjev ocenjena z 1 (eno) točko iz naslova stalnega strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev.

Prenos dokumenta (PDF).


Program in časovni načrt srečanja

12.30 – 13.00 PRIHOD UDELEŽENCEV IN DOBRODOŠLICA OB POPOLDANSKI KAVI  
13.00 - 16.00 Program UVHVVR
EPI - novosti, pogosta vprašanja in dileme
CRPsi - novosti
Pregled dokumentacije psov iz tretjih držav ali držav članic ob vpisu v CRPsi
Nadzor nad internetno prodajo psov
Marko Potočnik
dr. Urška Kos
Mojca Kobal Zakrajšek
mag. Tatjana Magajna 
16.00 - 16.15 ODMOR  
16.15 - 17.45 Novosti predpisov o embalaži in odpadni embalaži  dr. Lucija Jukić Soršak MOP, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke
17.45 - 18.00 Odpoklici veterinarskih zdravil Alja Ramšak
Medical Intertrade, d.o.o.
18.00 - 18.30 ODMOR  
18.30 - 20.00 Redni letni zbor članov SVP VZbSi  

Prenos programa in časovnega načrta srečanja (PDF).

Prosim vas, da svojo prijavo posredujete na elektronski naslov: uprava@vzb.si.  

V želji in upanju, da se srečamo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljam,

mag. Marjan Tacer, dr. vet. med., l.r.                  
predsednik SVP VZbSi

Z nadaljevanjem obiska na spletni strani vzb.si ali klikom na gumb “Dovolim uporabo piškotkov”, se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti.