V soorganizaciji Komisije za dobrobit živali pri Veterinarski zbornici Slovenije in Veterinarske fakultete v Ljubljani bo 7. in 8. decembra 2017 potekala delavnica z naslovom DOBROBIT ŽIVALI. Program je objavljen v nadaljevanju in bo nedvomno zanimiv za študente veterinarstva, za kolege veterinarje in druge, ki skrbijo odgovorno za živali. 

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
Ižanska cesta 10, Ljubljana
7. in 8. december 2017

Prvi dan (7. decembra) bo program potekal vzporedno v dveh predavalnicah. Delavnici bosta vodila prof. dr. Herwig Grimm iz Dunaja in prof. dr. Vlatko Ilieski iz Skopja. Program bo ta dan v celoti potekal v angleškem jeziku. Prof. dr. Herwig Grimm bo vodil delavnico s poudarkom na etičnem vidiku dobrobiti in prof. dr. Vlatko Ilieski s poudarkom na veterinarskem vidiku dobrobiti. Po glavnem odmoru (po kosilu) se bosta obe skupini zamenjali. Oba predavatelja bosta skupaj s skupino študentov aktivno razglabljala o treh pomembnih vprašanjih na katera so študentje predhodno pripravili in oddali seminarske naloge*.
Naslovi seminarskih nalog so:
  • usmrtitev – evtanazija
  • protokoli ocene ravni dobrobiti
  • odnos človek – žival.
* Gre za obvezno vsebino pri predmetu Dobrobit, etika in zakonodaja (I. letnik študija veterine na VF)

Kotizacija in prijavnica sta no voljo tukaj.

Program delavnice je v sistemu podiplomskega izpopolnjevanja za veterinarje ocenjen:
  • za prvi dan z 1,2 točke
  • za drugi dan z 1,2 točke
  • za oba dneva skupaj z 2,4 točke

Program: prvi dan (7. december 2017, četrtek)

8:30 – 9:00

Otvoritev delavnice, pozdravni govor in uvodno predavanje – prof. dr. Martin Dobeic

 

SKUPINA A – Etični vidik dobrobiti

SKUPINA B – Veterinarski vidik dobrobiti

 

prof. dr. Herwig Grimm

prof. dr. Vlatko Ilieski

9:00 – 10:00

Uvodno predavanje – prof. Grimm

Uvod v veterinarsko etiko

Uvodno predavanje– prof. Ilieski

Risk assessment in animal welfare

10:00 – 10:30

Delo v skupinah:
prvi tematski sklop: odnos človek – žival

Delo v skupinah:

prvi tematski sklop: odnos človek – žival

10:30 – 11:00

Odmor za kavo in prigrizek

11:00 – 11:30

Delo v skupinah: drugi tematski sklop:
usmrtitev – evtanazija

Delo v skupinah: drugi tematski sklop:
usmrtitev – evtanazija

11:30 – 12:00

Delo v skupinah: tretji tematski sklop:
protokoli ocene ravni dobrobiti

Delo v skupinah: tretji tematski sklop:
protokoli ocene ravni dobrobiti

12:00 – 12:30

Zaključek delavnice
Etični vidiki dobrobiti

Zaključek delavnice
Veterinarski vidiki dobrobiti

12:30 – 13:30

Odmor za kosilo

 

SKUPINA B – Veterinarski vidik dobrobiti

SKUPINA A – Etični vidik dobrobiti

13:30 – 14:30

Uvodno predavanje – prof. Grimm

Uvodno predavanje – prof. Ilieski

14:30 – 15:00

Delo v skupinah: prvi tematski sklop:
odnos človek – žival

Delo v skupinah: prvi tematski sklop:
odnos človek – žival

15:00 – 15:30

Odmor za kavo in prigrizek

15:30 – 16:00

Delo v skupinah: drugi tematski sklop:
usmrtitev – evtanazija

Delo v skupinah: drugi tematski sklop:
usmrtitev – evtanazija

16:00 – 16:30

Delo v skupinah: tretji tematski sklop:
protokoli ocene ravni dobrobiti

Delo v skupinah: tretji tematski sklop:
protokoli ocene ravni dobrobiti

16:30 – 17:00

Zaključek delavnice
Etični vidiki dobrobiti

Zaključek delavnice
Veterinarski vidiki dobrobiti


Program: drugi dan (8. december 2017, petek)

8:30 – 8:50

Veterinarska fakulteta, dobrobit in etologija – dr. Breda Jakovac Strajn

8:50 – 9:10

Dobrobit v EU in Sloveniji – trenutno stanje in smernice (predavatelj iz UVHVVR)

9:10 – 9:40

Uporaba veterinarske etike v proizvodnji živil živalskega izvora Application of veterinary ethics in animal origin food production – dr. Gordana Gračner
predavanja so v angleščini

9:40 – 10:10

Kupiranje repov pri prašičih in manipulativni material – dr. Irena Golinar Oven

10:10 – 10:30

Kopunjenje – dr. Primož Klinc

10:30 – 11:00

Odmor za kavo in prigrizek

11:00 do 11:30

Izgorelost „burning out“ pri veterinarjih – Danijela Fiket, dr. med., spec. psih.

11:30 do 12:00

Terapevtsko delo z živalmi – dr. Maksimiljana Marinšek

12:00 – 12:30

Komisija za dobrobit živali (VZbSi) in Obštudijska dejavnost za dobrobit živali –

Anita Kermavnar in dr. Alenka Dovč

12:30 – 13:30

Odmor za kosilo

13:30 – 14:00

Predstavitev projekta CRP na temo dobrobiti pri perutnini in prašičih– dr. Manja Zupan

14:00 – 14:45

Preventiva in terapija pasjih vedenjskih težav na strokoven, živali prijazen način –
mag. Sabina Stariha Pipan

14:45 – 16:00

okrogla miza – aktualna problematika (odgovorno lastništvo živali)

16:00

ZAKLJUČEK DELAVNICE

Z nadaljevanjem obiska na spletni strani vzb.si ali klikom na gumb “Dovolim uporabo piškotkov”, se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti.