­Veterinarska licenca
Vloga za izdajo veterinarske licence s pristopno izjavo v članstvo Zbornice

­Veterinarska licenca

Veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti. Veterinarske dejavnosti iz 51. člena Zakona o veterinarstvu, razen nudenja nujne veterinarske pomoči, lahko opravlja le veterinar. Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 58. člena Zakona o veterinarstvu Zbornica izdaja in odvzema članom z opravljenim državnim izpitom veterinarske licence za opravljanje veterinarskih dejavnosti.

Vloga za izdajo veterinarske licence s pristopno izjavo v članstvo Zbornice (.docx)

Vloga za pridobitev veterinarske licence mora vsebovati:
  • pristopno izjavo v članstvo,
  • fotokopijo potrdila o zaključenem univerzitetnem študiju veterinarstva,
  • fotokopijo spričevala o uspešno opravljenem strokovnem oz. državnem izpitu.

Zadnji dve prilogi lahko Zbornica pridobi tudi sama, vendar pri vlogi za hitro izdajo svetujemo, da nam posredujete tudi ta dva dokumenta. Vloga mora biti podpisana s strani osebe, ki želi pridobiti licenco. Zbornica izdaja veterinarske licence kot javno pooblastilo, zato upošteva pri izdaji upravnih dokumentov roke iz Zakona o splošnem upravnem postopku (30 dni).

Vse veterinarje, ki se upokojijo ali pa spremenijo svojo zaposlitev oziroma svoje osebne podatke, prosimo, da osebne spremembe v zvezi z registrom veterinarjev čim prej javijo upravi Zbornice. Za upokojene veterinarje, ki ostajajo člani Zbornice, velja nižja mesečna članarina (tretjina aktualne zbornične članarine).

Članarina za Zbornico znaša 30 € na mesec. Članarina za upokojene člane za Zbornico je 10 € na mesec. Prav tako imajo lahko različne interesne strokovne skupine znotraj sekcije oz. Zbornice svojo članarino.

Zamrznitev članstva je mogoče le v primerih porodniškega in daljšega bolniškega staleža.

Vse dodatne informacije o licenci in članarinah dobite na upravi Zbornice, tel.: 01 56 32 670 ali e-pošta: zbornica@vzb.si