­Slovenska veterinarska baza krvodajalcev

­Slovenska veterinarska baza krvodajalcev

Z veseljem vam predstavljamo Slovensko veterinarsko bazo krvodajalcev. Aplikacija Slovenska veterinarska baza krvodajalcev je nastala v sodelovanju pobudnic projekta in Veterinarske zbornice Slovenije, Sekcije veterinarjev praktikov. Nastala je z namenom, da rešimo tegobe pridobivanja ustreznih krvodajalcev v vseh regijah Slovenije in da dvignemo transfuzijo v veterinarski medicini na ustrezno raven tudi pri nas.

Verjamemo, da jo boste kolegi na terenu sprejeli z navdušenjem. Upamo, da boste prepoznali vrednost in prednosti vzpostavljanja takšne baze ter pri njenem razvoju tudi aktivno sodelovali. Na tem mestu vabimo vse, ki bi se nam želeli aktivno priključiti, kot pomoč skrbniku baze ali s strokovnimi prispevki na temo transfuzije in hematoloških obolenj, da se javite na zbornica@vzb.si. Na isti naslov so dobrodošla tudi vsa vprašanja, kritike in pobude v zvezi z aplikacijo.

V prilogi najdete pristopno izjavo, ki jo izpolni odgovorna oseba v podjetju, tam zaposlen/i pa ima/jo pravico do dodelitve osebnega gesla, s katerim mu/jim bo omogočen dostop do zaščitene strani, ki je namenjena veterinarjem. Izpolnjeno izjavo pošljite na naslov Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče ali pa po e-pošti na naslov: zbornica@vzb.si. V prilogi so tudi navodila za uporabo baze ter postopek za odvzem krvi krvodajalcu. Projekt zaenkrat ne predvideva nagrajevanja dajalcev, morda pa se v prihodnosti to še spremeni.

Teste za testiranje krvnih skupin krvodajalcem bo prispevala Veterinarska zbornica Slovenije, tako da veterinarske organizacije nimate dodatnih materialnih stroškov. Edina naloga kolegov na terenu je pridobivanje novih krvodajalcev in izvedba testiranj, ki so zelo enostavna. Aplikacija tako ponuja novo in napredno storitev za naše stranke in naše paciente.

Vse veterinarske organizacije boste prejele plakate v namen oglaševanja baze krvodajalcev v vaših organizacijah ter nalepke za označevanje krvnih skupin.

Prenos dokumentov

Aplikacija Slovenska veterinarska baza krvodajalcev se nahaja na spletnem naslovu www.tackadaruje.si

V upanju na čim večji odziv vas lepo pozdravljamo.
Pobudnice: Tina Roškar, Darja Pavlin, Metka Šimundić in Alenka Kropivšek