Organi zbornice
Organizacija Veterinarske zbornice Slovenije (VZbSi)

Organi zbornice

Strokovna in administrativno tehnična dela in druga opravila opravlja uprava Veterinarske zbornice Slovenije. Delo te službe vodi direktor. Direktor zbornice vodi upravo zbornice ter izvaja operativne in izvršilne naloge za Zbornico.