Mednarodno sodelovanje
VZbSi sodeluje z organi tudi na mednarodni ravni

Mednarodno sodelovanje

Veterinarska zbornica Slovenije je vključena v Federacijo veterinarjev Evrope (FVE) v kateri so vključeni predstavniki v Sekcijo veterinarjev praktikov (UEVP – Union of European Veterinary Practitioners), v sekcijo veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki … (EVERI – FVE – Federation of Veterinarians of Europe) in v sekcijo veterinarjev higienikov – higiena živil in javno zdravje (UEVH – FVE – Federation of Veterinarians of Europe).

Dokumenti in odločitve, ki se sprejemajo na generalni skupščini FVE, ki poteka dvakrat letno, se posredujejo Evropski komisiji za pripravo zakonodaje in ukrepov s področja veterinarstva, zdravja živali, varovanja dobrobiti živali ter javnega zdravja.

Veterinarska zbornica Slovenije je članica Višegrad Vet plus skupine

Predstavniki veterinarskih zbornic in veterinarskih združenj srednje in vzhodne Evrope, ki jih sestavlja 13 članic. Dvakrat letno zasedanje. Spomladansko gostuje v eni izmed držav članic, jesenko je stalno v Višegradu.

Medsebojno sodelovanje in podpis projektnih sodelovanj z veterinarskimi zbornicami v Evropi in po svetu

Veterinarska zbornica Slovenije je podpisala protokol o medsebojnem sodelovanju, izmenjavi praks in izkušenj z drugimi veterinarskimi zbornicami znotraj Evrope in drugod po svetu.