Komisije VZbSi
Stalne in začasne komisije Veterinarske zbornice Slovenije.

Komisije VZbSi

Skupščina Zbornice in upravni odbor Zbornice lahko ustanovita kot svoja delovna telesa stalne in začasne komisije.