Vabilo: redna letna skupščina 2017

26. 4. 2017
Vabilo: redna letna skupščina 2017

V skladu s 24. členom Statuta Veterinarske zbornice Slovenije sklicujem redno letno skupščino, ki bo v petek, 12. maja 2017 ob 16.00 uri v konferenčni dvorani v Termah Zreče, d. d., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in 2 overovateljev
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Obravnava in sprejem poročil organov zbornice za leto 2016
  5. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta in finančnega načrta za leto 2017
  6. Ustanovitev novih komisij (Komisija za zdravila v veterinarski medicini, Komisija za dobrobit živali)
  7. Obravnava in sprejem dopolnil k pravilnikom in novih pravilnikov (predlogi uprave in UO bodo objavljeni na spletni strani zbornice: spremembe Pravilnika o delu komisije za ugotavljanje prirojenih napak okostja pri psih, Pravilnika o delu tožilca in razsodišča Veterinarske zbornice Slovenije)
  8. Pobude in vprašanja

Vabim vas, da se udeležite seje skupščine zbornice v čim večjem številu, hkrati pa izkoristite svojo navzočnost še za strokovno izpopolnjevanje, ki bo potekalo pred skupščino in naslednji dan v Termah Zreče.

V Ljubljani, 25. aprila 2017

Predsednik Zbornice
Doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., l.r.