Sklic 8. seje Upravnega odbora SVP VZbSi

3. 3. 2021
Sklic 8. seje Upravnega odbora SVP VZbSi
Zbor SVP, 3. 3. 2020

Seja UO SVP VZbSi pred sklicem letnega Zbora SVP VZbSi

Predsednik Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med., je sklical 8. redno sejo Upravnega odbora SVP VZbSi.

Teme dnevnega reda se prednosto nanašajo na obravnavo in pripravo gradiv za letni Zbor SVP VZbSi, ki bo sklican na daljavo, v sredo, 17. marca 2021, ob 16. uri.

Člani UO SVP VZbSi se bodo seznanili z aktualnimi temami, ki so v obravnavi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in drugimi pomembnimi zadevami, ki se neposredno vezane na delo članov Sekcije veterinarjev praktikov.

Gradiva za Zbor SVP VZbSi bodo objavljena na zaprti spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije.