7. redna seja UO SVP VZbSI

27. 1. 2021
7. redna seja UO SVP VZbSI

Sklic 7. redne seje UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

Predsednik Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med., je za sredo, 27. januarja 2021, sklical 7. redno sejo Upravnega odbora SVP VZbSi.

Na dnevni red seje je uvrščen pregled dogodkov in aktivnosti v obdobju od zadnje seje, poročanje o delu veterinarjev v obdobju epidemije in druge pomembne teme  povezane z delom veterinarjev praktikiv. Posebna točka je namenjena poročilu o delu delovne skupine za pripravo in sprejem kolektivne pogodbe.

Člani UO SVP pa se bodo dogovorili kdaj in na kakšen način speljati redni letni Zbor članstva Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

Seja bo potekala preko spleta.