Sestanek Volilne komisije Veterinarske zbornice Slovenije

15. 1. 2020

Sestanek Volilne komisije Veterinarske zbornice Slovenije na temo volilnih opravil.

Skladno s 10. členom Statuta Veteinarske zbornice Slovenije in na podlagi Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice, bodo začel teči kandidacijski postopek za volilno Skupščino v maju 2020.