Strokovno izobraževanje veterinarjev, ki izvajajo preglede »ante mortem« v primeru nujnega zakola zunaj klavnice

28. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Strokovno izobraževanje veterinarjev, ki izvajajo   preglede »ante mortem« v primeru nujnega zakola zunaj klavnice

Vabilo na strokovno izobraževanje veterinarjev, ki izvajajo preglede »ante mortem« v primeru nujnega zakola zunaj klavnice

Izobraževanje bo potekalo v veliki klinični predavalnici Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Cesta v Mestni Log  47, Ljubljana,

po naslednjem razporedu:


ponedeljek, 28. 9. 2020, od 10. do 12.30 ure
ponedeljek, 28. 9. 2020, predvidoma od 16. do 18.30 ure

torek, 29. 9. 2020, od 10. do 12.30 ure
torek, 29. 9. 2020, predvidoma od 16. do 18.30 ure

sreda, 30. 9. 2020, od 10. do 12.30 ure
sreda, 30. 9. 2020, predvidoma od 16. do 18.30 ure

Seznam predavanj in predavatelji:

Predavatelj

Vsebina

Trajanje predavanj

A. Bizjak

Razlogi in pravne podlage za imenovanje uradnih veterinarjev za izvajanje AM pregleda živali zaklanih izven klavnice;

10 minut

​M. Guček

Predstavitev Smernic UVHVVR za izvajanje uradnega nadzora v primeru nujnega zakola in klanja bolnih živali (parkljarji in kopitarji) ter pravnih podlag za zakol živali v sili v povezavi z Uredbo 853/2004;

60 minut vključno z razpravo

dr.  U. Kos Predstavitev pravnih podlag s področja dobrobiti živali, ki določajo način usmrtitve živali izven klavnice oziroma opredeljujejo primernost živali za prevoz;

30 minut vključno z razpravo

prof. dr. A. Kirbiš

Predstavitev postopka zakola in ravnanja s trupom zaklanih živali;

60 minut vključno z razpravo

Omejitev udeležbe na eno izobraževanje

Pojasnjujemo, da je število udeležencev na eno izobraževanje, zaradi ukrepov v zvezi z COVID-19, omejeno na 30. Isto izobraževanje bo zato organizirano v okviru šestih različnih skupin.

Izpolnitev obrazca z osebnimi podatki in predložotev fotografije

Obveščamo vas, da bo moral vsak udeleženec pred vstopom v predavalnico izpolniti formular z osebnimi podatki in priložiti fotografijo, kot za osebni dokument, ker bodo na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na podlagi tega izdelali pooblastilo v obliki kartice (velikosti kot bančna kartica).
 

Obvezne prijave

Prosimo vas, da na e naslov zbornica@vzb.si čim prej pošljete prijave veterinarjev, ki se bodo udeležili izobraževanja.

Točkovanje iz naslova strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev

Udeležba na izobraževanju prinaša točke iz naslova strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev.