Podpisan je dogovor s Kinološko zvezo Slovenije

12. 7. 2017
Podpisan je dogovor s Kinološko zvezo Slovenije

Dne 29. 6. 2017 je bil podpisan Dogovor o medsebojnem sodelovanju za ugotavljanje prirojenih napak okostja pri pasemskih psih med Kinološko zvezo Slovenije (v nadaljevanju: KZS) in Veterinarsko zbornico Slovenije.

Zbornica bo v kratkem posredovala vsem veterinarskim organizacijam, ki imajo že podpisano pogodbo z Zbornico od lani (v nadaljevanju: izbrane veterinarske organizacije) za izvajanje slikovne diagnostiko okostja pasemskih psov za ugotavljanje prirojenih napak okostja pasemskih psov za pridobitev vzrejnega dovoljenja pri KZS, aneks k pogodbi, ki bo povzemal vsebino sprememb in dopolnitev pravilnika, sprejetega na letošnji majski skupščini ter novosti iz dogovora (odvzem vzorcev krvi za določitev DNK profila).

Ocenjevanje naj bi se uradno začelo s 1. septembrom 2017. KZS bo verjetno kmalu posredovala svoje pogodbe izbranim veterinarskim organizacijam o opravljanju slikovne diagnostike okostja pasemskih psov in ostalih storitev med KZS in posamezno veterinarsko organizacijo.

Vse veterinarske organizacije, ki ste do sedaj posredovale vloge za slikanje, pa še niste bile obravnavane oz. nimate še sklenjene pogodbe z zbornico, obveščamo, da bo pregled dokumentacije in referenčnih slik v juliju 2017.

Prijave za ponudnike slikovne diagnostike za vzrejno dovoljenje pasemskih psov še sprejemamo. Stalni razpis je objavljen na tem naslovu: Stalni razpis za sodelovanje pri veterinarskem ocenjevanju vzrejnih živali

Prav tako želimo spomniti in povabiti že izbrane veterinarske organizacije, da na podlagi 11. člena Pravilnika o delu komisije za ugotavljanje prirojenih napak okostja pri pasemskih psih in že sklenjene pogodbe med zbornico in njimi pregledajo, ali je vsa zahtevana dokumentacija že pri nas. Namreč, veterinarske organizacije morajo imeti veljavno dovoljenje za opravljanje sevalne dejavnosti in uporabo rentgenskega aparata od Ministrstva za zdravje, Uprave RS za varstvo pred sevanji.

Po pridobitvi dovoljenja pa morajo za veterinarje, ki delajo z rentgenskim aparatom, vsaka tri leta pridobiti zdravniško spričevalo za delo z RTG aparatom, enkrat letno morajo pridobiti poročilo o pregledu prostora in RTG aparata s strani ZVD ali Instituta Josef Stefan, vsakih pet let pa pridobiti potrdilo o usposabljanju in preverjanju usposobljenosti iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce, vključeni morajo biti v sistem redne dozimetrije.

Dodatne informacije lahko dobite na upravi zbornice (01 56 32 670, uprava@vzb.si) ali pri članih Komisije za ugotavljanje prirojenih napak okostja pasemskih psov (mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med., Rok Krajnik, dr. vet. med., mag. Izidor Trstenjak, dr. vet .med. in prof. dr. Bojan Zorko, dr. vet. med.)

Na fotografiji iz leve proti desni: predsednik KZS Egon Dolenc, predsednik zbornice doc. dr. Ožbalt Podpečan in pa vodja laboratorija EuroVetGene dr. Gašper Berginc (ki je, ob dogodku podpisa dogovora med KZS in zbornico, podpisal tudi dogovor s KZS o izvajanju analiz DNK profilov).