Začelo se je 24. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije

13. 10. 2022
Začelo se je 24. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije

150 udeležencev prvega dne 24. strokovnega izpopolnjevanja VZbSi

Preko 150 udeležencev prvega dne strokovnega izpopolnjevanja Veterinarske zbornice Slovenije z zanimanjem posluša predavanja vrhunskega strokovnjaka Scotta Kilpatricka, BSc BVM&S MSc DipECVIM-CA MRCVS, o obolenjih jeter.

Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik VZbSi, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.. Izrazil je zadovoljstvo, da se je tolikšno število članov VZbSi udeležilo strokovnega izpopolnjevanja VZbSi in udeležencem zaželel prijetno počutje ter čimveč novih spoznanj glede novosti v veterinarski medicini. Zahvalil se je Strokovni komisiji VZbSi za pripravo zelo kvalitetnega programa srečanja, Upravi VZbSi za odlično organizacijo, prenesel je tudi pozdrave direktorice VZbSi in ji v imenu članov ter v svojem imenu zaželel čimprejšnje okrevanje. 

Moderatorki programa prvega dne sta dr. Tina Roškar, dr. vet. med. in doc. dr. Darja Pavlin, dr. vet. med..

Večerno druženje udeležencev strokovnega izpopolnjevanja VZbSi

Fotografije večernega druženja ob kulinaričnih dobrotah in dobri glasbi.

IKA_8%%