Volitve VZbSi od 12. do 5. 10. 2020

27. 8. 2020
Volitve VZbSi od 12. do 5. 10. 2020

Volitve v organe Veterinarske zbornice Slovenije potekajo od sobote, 12. septembra 2020, do ponedeljka, 5. oktobra 2020.

Ljubljana, 25. september 2020 - Sklep Volilne komisije o podaljšanju volitev v organe VZbSi do 5. oktobra 2020

Obveščamo vas, da so volitve v organe VZbSi, za naslednje mandatno obdobje, po sklepu Volilne komisije VZbSi, podaljšane do ponedeljka,  05. oktobra 2020.

Lepo vabljeni k glasovanju.

Ljubljana, 15. september 2020 - Volilna zloženka

VZbSi VOLITVE 2020 - nagovori in predstavitev kandidatov

Ljubljana, 12. september 2020 - Navodila za volitve

NAVODILO_1

NAVODILO_2

Ljubljana, 27. september 2020 - Spoštovani,

v četrtek, 3. septembra 2020, boste člani Veterinarske zbornice Slovenije s priporočeno pošto prejeli volilni material za volitve organov oziroma članov organov VZbSi: navodila za glasovanje, deset kodiranih glasovnic in povratno ovojnico s plačano poštnino (po pogodbi med VZbSi in Pošto Slovenije).

Volitve organov potekajo:

od sobote, 12. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020.

Nabor kandidatov je razviden iz KANDIDATNE LISTE.
Navodila za volitve
Navodila_1.
Navodila_2
Vse dodatne informacije bomo objavili na tem spletnem mestu.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu zbornica@vzb.si ali

na tel. št. 01 56 32  670.

Uprava VZbSi 

***

Ljubljana, 16. september 2020 - Izvedba volitev v organe VZbSi v septembru l. 2020 

Volilna komisija je dne 16. 07. 2020 sprejela naslednje sklepe: 

1. Spremeni se razglas o postopkih za začetek volilnih opravil, obvestilo o začetku kandidacijskega postopka in vabilo članom k sodelovanju v kandidacijskem postopku pred volilno skupščino VZbSi, številka 010 – 0001 / 2020 – 1, z dne 15. 1. 2020, na način, da se spremenijo datumi posameznih dejanj kandidacijskega in volilnega postopka, kot sledi:
  • 27. 8. 2020 (čet.) - Obveščanje članov o predlogih skupščini za volitve v organe Zbornice ter podrobnejša navodila o poteku volitev po pošti (volilna komisija, Uprava Zbornice);
  • 12. 9. 2020 (sob.) – 25. 9. 2020 (pet) – VOLITVE PO POŠTI;
  • do 30. 9. 2020 (sre.) - Odpiranje poslanih glasovnic in štetje glasov, objava rezultatov volitev po pošti (na spletni strani Zbornice) – volilna komisija, Uprava Zbornice;
  • predvidoma 1. 10. 2020 (čet.) – Uprava Zbornice in volilna komisija posredujeta vabilo na neposredno volilno skupščino z volilnim materialom;
  • 15. 10. 2020 (čet.) – Neposredna seja volilne skupščine, razglasitev rezultatov volitev;
 
2. Volilni imeniki za volitve po pošti na korespondenčni seji se pripravijo glede na stanje na dan 27.08.2020. Člani, ki jim na dan glasovanja v skladu s Statutom VZbSi članstvo miruje, nimajo aktivne volilne pravice. Članom, ki izstopijo iz VZbSi do dneva posredovanja gradiva za skupščino oz. se jim do tega dneva izda sklep o mirovanju članstva, se volilni material ne pošilja. 
 
3. Volilni material, vključno s strani volilne komisije že potrjeno kandidatno listo, se volilnim upravičencem posreduje priporočeno po pošti, najkasneje do dne 03.09.2020. 
 
4. Volilna komisija bo izdala podrobnejša navodila za izvedbo glasovanja na korespondenčni seji, kjer bo opredelila pogoje za predčasno glasovanje. Navodila se objavijo na spletni strani VZbSi. 
 
5. Naslednji sestanek volilne komisije bo po zaključku volitev po pošti, predvidoma 28.09.2020. 
 
6. V primeru sprememb epidemiološkega stanja v Republiki Sloveniji, ki bi lahko vplivale na izvedbo volitev, bo način izvedbe volilnih opravil ponovno preučen. 

Kandidatna lista

Predstavljamo vam KANDIDATNO LISTO.

Vse dodatne informacije bomo objavili na tem spletnem mestu.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu zbornica@vzb.si ali na tel. št. 01 56 32  670.

***

Sklep Upravnega odbora VZbSi v zvezi z mandati organov in članov organov VZbSi

Ljubljana, 4. maj 2020 - Upravni odbor VZbSi je na korespondenčni seji, ki je potekala od 28.04.2020 do 04.05.2020, v zvezi z mandati organov in članov organov VZbSi, sprejel naslednji sklep: 

Organom in članom organov VZbSi trenutnega sklica se zaradi razglasitve epidemije novega coronavirusa (COVID - 19) in prestavitve izvedbe volitev v organe VZbSi za naslednje mandatno obdobje, 4- letni mandat, ki je pričel teči z dnem 06.05.2016, skladno s sklepom Volilne komisije VZbSI, z dne 16.03.2020, podaljša za obdobje po poteku mandata, do razglasitve rezultatov volitev na naslednji neposredni skupščini VZbSi oz. izvolitve novih organov VZbSi s polnimi pooblastili.

***

Prestavitev volitev 

Ljubljana, 16. marec 2020 - Obveščamo člane Veterinarske zbornice Slovenije, da so zaradi širjenja virusa SARS-COV-2 in epidemiološke situacije v Republiki Slovenije volitve v organe VZbSi za naslednje mandatno obdobje, ki naj bi se izvedle od 04. – 10. 04.2020, prestavljene, izvedle se bodo, ko bodo razmere to dovoljevale. O novem datumu izvedbe volitev in drugih okoliščinah v zvezi z volilnimi opravili boste obveščeni z objavo na spletni strani VZbSi in na druge običajne načine. 

Statut VZbSi omogoča, da člani organov VZbSi trenutnega sklica opravljajo naloge tudi po izteku mandata (maj 2020), dokler niso izvoljeni novi organi oz. člani organov VZbSi. 

Lep pozdrav.  

Volilna komisija VZbSi 

***

Kandidatna lista

Predstavljamo vam KANDIDATNO LISTO.

Vse dodatne informacije bomo objavili na tem spletnem mestu.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu zbornica@vzb.si ali na tel. št. 01 56 32  670.

Uprava VZbSi