Veterinarska dejavnost v času epidemije COVID-19 in oblikovanje seznama skupin zaposlenih v kritični infrastrukturi pomembni za delovanje države

31. 3. 2021
Veterinarska dejavnost v času epidemije COVID-19 in oblikovanje seznama skupin zaposlenih v kritični infrastrukturi pomembni za delovanje države

Spoštovani člani Veterinarske zbornice Slovenije,

Veliko naših članov se je obrnilo na vodstvo Veterinarske zbornice Slovenije z vprašanji, zakaj veterinarji niso uvrščeni na seznam skupin za cepljenje proti COVID-19.

Sporočamo vam, da je bilo od meseca januarja 2021  pa do danes, na pristojna ministrstva poslanih šest predlogov za uvrstitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih delavcev na prednostni seznam za cepljenje, in sicer:

- 4. 1. 2021 smo z uprave VZbSi poslali predlog predsednika VZbSi, izr. prof. dr. Ožbalta Podpečana Predsedniku Vlade RS, Janezu Janši, ki je bil takrat tudi minister za zdravje, ministru MKGP, dr. Jožetu Podgoršku in vodji kabineta Predsednika Vlade RS, g. mag. Petru Šuhelu,

- 20. 1. 2021 je bila prošnja predsednika VZbSi, za prednostno cepljenje veterinarjev, poslana ge. Tini Bregant na Ministrstvo za zdravje,

- 18. 3. 2021 je bila urgenca predsednika VZbSi, za vključitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih sodelavcev na prednostni seznam, poslana ministru za zdravje g. Janezu Poklukarju, v vednost pa tudi državnemu sekretarju na MZ, mag. Francu Vindišarju, ministru MKGP, dr. Jožetu Podgoršku in generalnemu direktorju UVHVVR, Matjažu Gučku,

- 26. 3. 2021 je bil na Nacionalni inštitut za javno zdravje poslan dodatno obrazložen predlog, da veterinarji in veterinarski pomočniki spadajo med zaposlene v kritični infrastrukturi, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države, zaradi česar bi morali biti kar najhitreje cepljeni proti COVID-19. NIJZ smo zaprosili še za nadaljnje usmeritve glede izvedbe cepljena. Predlogu je bil priložen tudi seznam veterinarjev, ki so izkazali interes za cepljenje.

- 23. 3. 2021 je bila urgenca predsednika VZbSi, za vključitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih sodelavcev na prednostni seznam za cepljenje, poslana tudi generalni direktorici za zdravstveno varstvo na MZ, gospe mag. Mariji Magajne.

- 29. 3. 2021 je bil predlog predsednika VZbSi poslan v Kabinet predsednika Vlade RS, državnemu sekretarju g. Jelku Kacini, ki je nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19. G. Kacin je bil z dopisom zaprošen za nadaljnje usmeritve glede izvedbe cepljenj veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, predlogu pa je bil predložen tudi seznam zainteresiranih veterinarjev in veterinarskih pomočnikov za cepljenje proti COVID-19.

Odgovor na predloge VZbSi smo do sedaj prejeli od ministra MKGP, dr. Jožeta Podgorška, ki je izrazil podporo predlogom VZbSi, od državnega sekretarja MZ mag. Franca Vindišarja, ki je sporočil, da so predlog VZbSi predstavili na kolegiju ministra. Glede na večje število podobnih predlogov je bil sprejet sklep, da se predlogi zberejo in se jih bo obravnavalo pri novelaciji veljavne strategije cepljenja.

Odgovor smo prejeli tudi od Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, v katerem so zapisali, da nacionalna strategija za cepljenje šroti COVID-19 (24. 3. 2021), ki jo je sprejela Vlada RS, med prednostne skupine za cepljenje uvršča tudi nekatere skupine zaposlenih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države. Natančna opredelitev/odločitev teh skupin je v pristojnosti odločevalcev, zato NIJZ vse pobude za prednostno cepljenje odstopi v nadaljnjo obravnavo na Ministrstvo za zdravje.

Z omenjenimi dopisi predsednika VZbSi je bilo seznanjeno tudi vodstvo UVHVVR.

Od jeseni 2020 pa do danes so bili o navedeni problematiki opravljeni telefonski razgovori z ministrom za zdravje dr. Tomažem Gantarjem, mag. Francem Vindišarjem,  z g. Jelkom Kacinom in z ministrom MKGP, dr. Jožetom Podgorškom. Vodstvo VZbSi je bilo v stalnih stikih tudi z v. d. generalnega direktorja UVHVVR dr. Jernejem Drofenikom in z generalnim direktorjem UVHVVR g. Matjažem Gučkom.

Od odločevalcev o uvrščanju nekaterih skupin zaposlenih, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države (kritična infrastruktura) na prednostni seznam cepljenja, na predloge VZbSi za uvrstitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih sodelavcev na seznam, do danes praktično nismo prejeli nobenega odgovora, kar kaže na njihovo ignoranco in nepoznavanje veterinarske stroke kot veje medicine.


Zato se je vodstvo VZbSi odločilo, da o tem problemu seznani širšo slovensko javnost.
 

DOPIS ZA MEDIJEUprava VZbSi


 
Ožbalt Podpečan Ožbalt Podpečan Ožbalt Podpečan Ožbalt Podpečan Ožbalt Podpečan