Vabilo za sodelovanje v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji

24. 11. 2020
Vabilo za sodelovanje v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji
Dostop na spletni vprašalnik: https://1ka.arnes.si/a/2039

Vabilo za sodelovanje v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji 

S soglasjem prodekanje za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Brede Jakovac Strajn, dr. vet. med., vas vabimo za sodelovanje v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji (št. V5-1936), s katerim se želi proučiti prijavno-vpisni postopek z vidika študentov in diplomantov ter dejavnike, ki vplivajo na študijsko uspešnost študentov.

Spoštovana študent in študentka, spoštovana diplomant ter diplomantka dodiplomskih študijskih programov, 

v raziskovalnem projektu Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji opravljamo raziskavo z namenom analize zadovoljstva študentov/diplomantov s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu na visokošolski študij. Še ena raziskava, boste rekli! Vendar ... 

Način prijave in vpisa je nespremenjen od leta 1995. Natančnejša analiza ustreznosti ter zadovoljstva študentov z obstoječim načinom prijave in vpisa na študij še ni bila opravljena. Posledično nimamo podatkov o tem, kaj vpliva na študijsko uspešnost študentov.  

Če želimo karkoli izboljšati, nam morate vi sporočiti, kako ste doživljali postopek prijave in vpisa, saj bomo ravno na podlagi vaših izkušenj lahko predlagali spremembe sistema. Želimo, da bi sistem omogočil študij vsem, ki se zmorejo in želijo razvijati na določenem študijskem področju.  

Hvaležni vam bomo, če si boste lahko vzeli čas in s svojimi odgovori pomagali razvijati ustrezen način prijave ter vpisa na visokošolske študijske programe. 

Dostop do vprašalnika je objavljen na naslednji povezavi: Analiza prijavno-izbirnega postopka za vpis na dodiplomske študijske programe. 

Za izpolnjevanje boste potrebovali zgolj nekaj minut časa.  Spletni dostop do vprašalnika bo odprt do 23. januarja 2021.

Naj vam ob tem zaželimo veliko uspeha v osebnem in profesionalnem življenju. Verjamemo, da k temu prispeva in bo prispeval tudi visokošolski študij na slovenskih univerzah in visokošolskih zavodih.   

Napišite vse, kar bi želeli, da bi bilo slišano. Če ne napišete, vaš glas ne more biti slišan!  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo 

Sodelavci in sodelavke, raziskovalci, sodelujoči v raziskavi (z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem)