Vabilo na skupščino Veterinarske zbornice Slovenije 2018

22. 5. 2018
Vabilo na skupščino Veterinarske zbornice Slovenije 2018

V skladu s 24. členom Statuta Veterinarske zbornice Slovenije sklicujem redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 24. maja 2018, ob 17.30 uri, v konferenčni dvorani v Termah Zreče, d. d., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in 2 overovateljev
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Obravnava in sprejem poročil organov zbornice za leto 2017
  5. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta in finančnega načrta za leto 2018
  6. Obravnava in sprejem Pravilnika o delu Komisije za zdravila
  7. Pobude in vprašanja

Vabim vas, da se udeležite Skupščine v čim večjem številu, hkrati pa izkoristite svojo navzočnost še za strokovno izpopolnjevanje, ki bo potekalo pred skupščino in naslednji dan v Termah Zreče.

Gradivo za Skupščino je objavljeno v spodnjih povezavah, do njega pa dostopate z uporabniškim imenom za dostop in geslom, ki ste ju prejeli ob vabilu na skupščino na domač naslov.


V Ljubljani, 14. maja 2018

Predsednik Zbornice
Doc. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., l.r.