Veterinarji smo kot stroka in poklic potrebni za normalno delovanje države - moramo biti izvzeti iz ukrepov epidemije

29. 1. 2021
Veterinarji smo kot stroka in poklic potrebni za normalno delovanje države - moramo biti izvzeti iz ukrepov epidemije

Konstitutivna seja UO VZbSi

UO VZbSi se je sestal na konstitutivni seji. Predsednik VZbSi izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., je predstavil člane UO VZbSi. Po ugotovitvi sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda so člani UO VZbSi opravili pregled dogodkov od zadnje seje. V težki epidemiološki situaciji se je pokazalo, kako ključen je poklic in delo veterinarja za družbo. Izpostavljeno je bilo strinjanje, da so veterinarji kot stroka in poklic potrebni za normalno delovanje države. Prizadevanja vodstva VZbSi  gredo ves čas epidemije v smeri, da morajo biti veterinarji  izvzeti iz epidemijoloških ukrepov umejevanja ali prepovedi dejavnosti. 

K poročilu predsednika VZbSi je predsednik SVP VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med., dodal pregled pomembnih vsebin, ki so jih obravnavali na 7. seji UO SVP VZbSi. Izpostavil je, da so člani UO SVP dali podporo delu Delovnie skupine za kolektivno pogodbo. 

Prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med., je člane UO VZbSi seznanil s težavami študija na daljavo v čau epidemije. Kot drugo temo je izpostavil delo, ki čaka člane UO VZbSi, v zadevi spreminjanja Statuta VZbSi. Člani UO VZbSi so se strinjali, da potrebujejo moderen statut, ki bo služil veterinarjem.

Vsi člani UO VZbSi so sodelovali pri obravnavi točk DNEVNEGA REDA, v razpravi pa sta sodelovala in dajala odgovore na vprašanja tudi direktorica VZbSi Anita Kermavnar, dr. vet. med. in namestnik direktorice mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav.,