UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi: Določeni datumi sklicev Regionalnih odborov SVP

16. 1. 2020
UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi: Določeni datumi sklicev  Regionalnih odborov SVP
Foto članov UO SVP, januar 2020

Na 3. redni seji SVP VZbSi so člani UO SVP določili datume sklicev Regijskih odborov SVP in datum sklica Skupščine SVP VZbSi, ki bo 3. marca 2020. 

Pregled datumov sklicev in vabila:

Članom Odborov SVP VZbSi bodo pisna vabila na sejo posredovana osem dni pred dnevom sklica.