Smernice NVI, glede biovarnostnih ukrepov

7. 8. 2023
Smernice NVI, glede biovarnostnih ukrepov

Smernice glede biovarnosti ob izvajanju uradnih veterinarskih pregledov obratov (kliknite na povezavo)

Spoštovani,
v skladu z vašim dopisom vam pošiljamo smernice glede biovarnosti ob izvajanju uradnih veterinarskih pregledov obratov:
Čas med obiski rej
V primeru, ko je potrebno obiskati več gospodarstev prašičev v enem dnevu, mora veterinar obiske opraviti po standardnih biovarnosti. Ko vstopa na farmo, ki vzreja več kot 1000 prašičev, ne sme biti vsaj 24 ur pred vstopom na farmo na drugem gospodarstvu, kjer redijo prašiče. Svoj vstop na farmo mora zabeležiti v knjigo obiskov. Ko pa ima namen vstopiti v manjše reje, pa mora prilagoditi vrstni red vstopov v skladu z dejavniki tveganja in sicer od največje reje proti najmanjši.
Način vstopa v rejo
Vozila

Veterinarji puščajo svoja vozila pred ograjenim območjem gospodarstva in upoštevajo biovarnostne ukrepe, ki veljajo za gospodarstvo.
Zaščitna obleka in obutev

Veterinarji se morajo pred vstopom v vsako rejo preobleči, preobuti in razkužiti roke. Pričakujemo, da bodo rejci v skladu z biovarnostnimi standardi veterinarjem zagotavljali dostop do zaščitne obleke in obutve. Rejec mora skrbeti za higieno obojega. V primeru, da to ni izvedljivo, pa mora veterinar zagotoviti zaščitno obleko in obutev v skladu z biovarnostnimi standardi.
Vstop v objekt
Pričakujemo, da bodo na gospodarstvu nameščene ustrezne dezinfekcijske bariere pred vstopom v posamezen objekt in pred vstopom v posamezne oddelke.
Oprema, ki jo uporabljajo veterinarji
Vsa oprema, materiali, ki se vnaša v rejo in se uporablja v reji morajo biti sterilni oziroma razkuženi. Vedno je treba uporabljati sterilne igle (ena igla/gnezdo, 1 igla/boks in za vsako plemensko žival svoja sterilna igla) in sterilne brizge. Orodje ali pripomočke (npr. nosne zanke) mora imeti rejec svoje. V primeru, da jih nima, mora veterinar vedno uporabiti razkuženo orodje oz. pripomočke.
Lepo vas pozdravljamo,
znan. svet. dr. Matjaž Ocepek
predstojnik NVI