Seja Sveta za živinorejo

20. 1. 2021
Seja Sveta za živinorejo

Tretja seja Sveta za živenorejo, katere član je predsednik SVP VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med

Člani Sveta za živinorejo  so bili s strani ministra za kmetijstvo, goszdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška seznanjeni z aktivnostmi MKGP. Minister je člane seznanil s sprejem Zakona o afriški prašičji kugi, Zakona o zlati čebeli in Zakona o posestvih izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij. Nadalje je člane seznanil o usklajevanju predlogov Zakona o kmetijstvu  in Zakona o kmetijskih zemljiščih.  Ministrstvo skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije pripravlja izračune o izpadu dohodkov zaradi epidemije covid-19, ki bodo podlaga za pripravo odlokov o finančnih pomočeh na podlagi 116. člena  protikoronskega zakona PKP6.

Na dnevnem redu seje so člani Sveta imeli obravnavo in potrjevanje kriterijev za uvrstitev rejskih programov v Skupni temeljni rejski program, ki jih je pripravil in predstavil Kmetijski inštitut Slovenije. Nadaljevali so z obravnavo osnutka Pravilnika o biovarnosti, ki ga pripravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in sklenili. Obravnavali so osnutek Pravilnika o masnih bilancah, razpravljali o Strategiji "od vil do vilic" za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem ter o Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Minister dr. Podgoršek je člane Sveta seznanil, da bosta obe strategiji vgrajeni v Strateški načrt za obdobje 2021 – 2027.

Minister je člane Sveta tudi seznanil, da bodo o delu na osnutku Strateški načrt za obdobje 2021 – 2027  seznanjeni na naslednji seji, predvidoma v mesecu marcu.