Predlog zakona APK: »Stroka ima možnosti vse zapisano izpeljati, država pa jo mora pri tem podpreti!«

10. 12. 2020
Predlog zakona APK: »Stroka ima možnosti vse zapisano izpeljati, država pa jo  mora pri tem podpreti!«

Veterinarska zbornica Slovenije zakon podpira v luči pravočasnega in prontnega ukrepanja

Ljubljana, 9. december 2020 – Poslanci so na nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS obravnavali Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK), nujni postopek.

Poslanci so na Odboru opravili drugo obravnavo zakona, po nujnem postopku, v katerih so opravili razpravo in glasovanje o členih predloga zakona.

V imenu predlagatelja zakona Vlade RS je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek predstavil prioritete sprejema zakona. Minister je poudaril, da se zakon sprejema z namenom pravočasnega ukrepanja, da bi preprečili vstop virusa v Slovenijo.

Predsedujoči Odboru je uvodoma dal tudi besedo predsedniku Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbaltu Podpečanu. Predsednik VZbSi je izpostavil, da si res nihče ne želi vnos virusa APK v populacijo divjih prašičev, še manj pa v populacijo domačih prašičev v Sloveniji. Poudaril je pomen sprejema tega zakona in povedal, da ga Veterinarska zbornica Slovenija podpira, predvsem z vidika pravočasnega in prontnega ukrepanja. »Ne samo ob pojavu, ampak že danes!«, je poslance nagovoril predsednik VZbSi.

»Iz stališča veterinarjev – veterinarske stroke opozarjamo ob sprejemu tega zakona na izjemen pomen mreže javne veterinarske službe, veterinarsko higienske službe, diagnostike in nadzora,« je  predsednik VZbSi razložil navzočim poslancem in izpostavil »Vse to mora biti omogočeno s strani države, stroka seveda ima znanje, stroka ima možnosti vse to speljati, država pa jo mora pri tem podpreti in predstaviti javnosti tako, da bo ta razumela. Edino na ta način lahko obvladujemo posebno nevarne bolezni, kar afriška prašičja kuga nedvomno je«.

Poslanci so po opravljeni razpravi in izglasovanju členov predloga zakona za poročevalca na seji DZ RS določili predsedujočega Odboru.

Sejo si lahko ogledate na povezavi: 25. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano