Povabilo za včlanitev v SVS, Sekcijo veterinarjev v zasebnem sektorju

16. 7. 2019
Povabilo za včlanitev v SVS, Sekcijo veterinarjev v zasebnem sektorju

Spoštovane kolegice in kolegi,

na skupščini Sindikata veterinarjev Slovenije (v nadaljevanju SVS) je bil 4. junija 2019 sprejet nov statut, na podlagi katerega je bila ustanovljena SEKCIJA VETERINARJEV, zaposlenih v zasebnem sektorju. Ta sekcija deluje v sklopu sindikata, neodvisno od sekcije veterinarjev, zaposlenih v javnem sektorju. Sekcija veterinarjev v zasebnem sektorju ima svojega predsednika, ki je podpredsednik SVS. Na skupščini je bila za to funkcijo soglasno izvoljena Neva Lukša, dr.vet.med. Na mesto blagajnika je bil izvoljen Uroš Mansutti, dr.vet.med. Funkciji bosta izvrševala do naslednjih volitev SVS, ki so predvidene v jeseni 2020. Preostali ustanovni člani sekcije so Živa Černe, dr.vet.med., Lili Pihler, dr.vet.med., Veronika Pretnar, dr.vet.med. in Tjaša Pukl, dr.vet.med.

Sekcija veterinarjev v zasebnem sektorju je bila ustanovljena zaradi vse bolj glasnih pozivov po ureditvi delovnih razmer v zasebnih veterinarskih praksah, ki bodo naslovljene v kolektivni pogodbi. Za sooblikovanje kolektivne pogodbe sta potrebna predstavnik delodajalcev, ki je v našem primeru Veterinarska zbornica, in predstavnik delojemalcev, katerih edina oblika organizacije je sindikat. Soustvarjanje kolektivne pogodbe bo prva in glavna naloga novoustanovljene sekcije sindikata.

Namen kolektivne pogodbe je določitev minimalnih standardov za zaposlene, predvsem na področju plač, obsega rednega dela in dela v dežurstvu ali stalni pripravljenosti, financiranje izobraževanj, ki so nujno potrebna za ohranjanje licence, ter določitev minimalnega obsega letnega dopusta, skladno z zakonodajo, odgovornostjo in obremenitvami na delovnem mestu. Nudili bomo tudi individualno podporo in odgovore na vprašanja glede aktualnih težav z delodajalci.

Vabimo vas, da se včlanite v Sindikat veterinarjev Slovenije. Poleg sprememb, ki jih bo sindikat izpogajal za vse zaposlene, s članstvom pridobite tudi brezplačno individualno pravno pomoč v okviru delovne zakonodaje. Le-to zagotavljajo strokovnjaki KSS PERGAM, katerega član je tudi naš sindikat. Sindikat bo v okviru svojih zmožnosti organiziral tudi izobraževanja in druženja.

V Sindikat veterinarjev Slovenije se lahko včlanite vsi doktorji veterinarske medicine. Pogoj za članstvo je redno plačevanje članarine v višini 0,6% bruto plače mesečno. Za brezposelne je članstvo brezplačno.

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov blagajnik.sind.vet.ZZS@gmail.com. Za vsa morebitna vprašanja pa smo vam na voljo na naslovu sindikat.veterinarjev.ZZS@gmail.com.

Pred nekaj dnevi smo vam preko Veterinarske zbornice posredovali povezavo do ankete, ki se nanaša na pogoje dela veterinarjev v praksi. Izpolnjena anketa nam bo pomagala dobiti realen vpogled v trenutno stanje na tem področju, zato si želimo dobiti podatke od čim večjega števila veterinarjev. V kolikor ankete še niste izpolnili, vas ponovno prosimo, da to storite v kratkem. Povezava do ankete.

PRILOGI:

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Za Sekcijo veterinarjev zaposlenih v zasebnem sektorju
Podpredsednica Sindikata veterinarjev Slovenije
Neva Lukša, dr.vet.med.