Pismo predsednika VZbSi slovenskim poslancem v EP - Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6

1. 9. 2021
Pismo predsednika VZbSi slovenskim poslancem v EP - Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6

Prošnja za podporo Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini in zavrnitvi resolucije, ki nasprotuje njenemu sprejetju

Vabljeni k branju PISMA predsednika Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalta Podpečana, dr. vet. med., naslovljenega na slovenske poslance v Evropskem parlamentu, v zadevi: Prošnja za podporo Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini in zavrnitvi resolucije, ki nasprotuje njenemu sprejetju.

Pismo je bilo poslano v vednost ministru za zdravje Janezu Poklukarju, ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku in generalnemu direktorju UVHVVR Matjažu Gučeku.

***

Obvestila sekretarjata FVE z dne, 6. september 2021

Na virtualnem sestanku je sodelova tudi predsednik VZbSi izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.. V Nadaljevanju najdete izvirno sporočilo, povezave na dokumente in druge pomembne informacije.

Dear FVE members,

We invited you to this morning last-minute meeting regarding the plenary vote in the European Parliament on the Delegated Act on the criteria to reserve antimicrobials for human use only.

First of all, we would like to thank you for all your support and the many of you joining.

As promised, please find attached  

As discussed, you can find the zoonosis platform statement HER

The most important conclusion of this statement you can find in English in the report. We are also still translating the statement and will spread it to you when done.

Do not hesitate to contact us in case you have any further questions.

Kind regards

The FVE Team