Odziv veterinarske stroke na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali

18. 4. 2023
Odziv veterinarske stroke na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali

Odziv veterinarske stroke na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, vloženega v parlamentarni postopek s strani prvopodpisane mag. Meire Hot

(kliknite na povezavo za dostop do podpisanega dokumenta)

Veterinarska stroka z začudenjem in zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na področju zaščite živali.

Ugotavljamo, da kot stroka, ki se vsakodnevno ukvarja z zaščito, zdravstvenim varstvom in dobrobitjo živali, s pripravo predloga zakona ni bila seznanjena in k sodelovanju ni bila povabljena. Po podrobni proučitvi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali in primerjavi z veljavno zakonodajo RS, skupaj s pravno službo ugotavljamo sledeče:

Zakonodaja s področja zaščite živali, vključno z Zakonom o zaščiti živali, ni popolna. Dosedanje izvajanje zakona in pravna praksa nas silita v razmislek, kje in kako je potrebno obstoječi zakon dopolniti ali spremeniti, da postane bolj kakovosten predpis. Pobude civilne družbe so potrebne in dobrodošle, saj pripomorejo k odločitvam stroke in kasneje politike, katera področja so potrebna dodatne regulacije, da zakon odgovarja aktualnim potrebam. Vsaka sprememba in dopolnitev morata biti usklajeni z določili celotnega zakona in morata upoštevati veljavni pravni red Republike Slovenije, določen z drugimi pravnimi akti. 

Ocenjujemo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali:

- ni odraz dilem pri izvajanju obstoječega zakona,

- ne odgovarja na aktualne razmere na področju zaščite živali,

- ni usklajen z določili celotnega zakona v veljavi,

- ne upošteva veljavni pravni red Republike Slovenije, določen z drugimi pravnimi akti,

- pomeni nezaupnico in degradacijo veterinarske stroke.

Predlog zakona ne prinaša želenih koristi in učinkov, če so njegove določbe nejasne, nezakonite ali morda celo neustavne in če pooblaščene svetovalce izpostavljajo kazenski in odškodninski odgovornosti ter globam. 

V dopisu so argumentirani tudi KOMENTARJI POSAMEZNIH DOPOLNITEV.

Podpisana:

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani dekanja

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med., l.r.

Veterinarska zbornica Slovenije predsednik

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., l.r.