Odprto pismo predsednika članicam in članom Veterinarske zbornice Slovenije

20. 3. 2020
Odprto pismo predsednika članicam in članom Veterinarske zbornice Slovenije

Spoštovane kolegice in kolegi!


Dovolite mi, da se obrnem na vas v času, ko je na veliki preizkušnji ne le naša stroka, ampak predvsem delovanje družbenega sistema in vseh podsistemov, ki so bistveni za zagotavljanje zdravstvenega varstva ljudi in njihovih življenj.

Na vas se obračam ne le kot predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, ampak predvsem kot človek, kolega, ki je v stroki 23 let in ima v delovanje stroke in vseh njenih segmentov poglobljen in izostren vpogled.

Na začetku bi se rad zahvalil vsem vam, ki na nesebičen način vsakodnevno delujete v korist zdravstvenega varstva živali, njihove dobrobiti in posledično, preko preprečevanja zoonoz in varne hrane, vplivate tudi na zdravje ljudi. Hvala vsem, ki delujete v ambulantah, na terenu, v laboratorijih, živilskih obratih, v nadzoru, farmaciji, v pedagoškem procesu in še kje. Hvala tudi tistim kolegom, ki v javnem interesu delujete kot župani, v civilni zaščiti, pri gasilcih ali kot prostovoljci. Hvala vsem, ki ste nesebično humani medicini v uporabo ponudili svoje ventilatorje, ko bo to potrebno, za kar se vam zdravstveni minister g. Tomaž Gantar iskreno zahvaljuje. Hvala vsem, ki dojemate Veterinarsko zbornico Slovenije kot svojo reprezentativno stanovsko organizacijo, ki nam zaupate, da vas zastopamo z vsem svojim bitjem, da se odzivamo na vaša vprašanja, pobude in ne nazadnje strahove.

Osebno ocenjujem, da je do sedaj v teh izrednih razmerah epidemije stroka dosledno izpolnila pričakovanja družbe in se sprotno primerno odziva na izzive. Vloga stroke je prepoznana tudi s strani države, saj pristojni na MKGP redno komunicirajo z nami in usklajujejo ukrepe. Ne nazadnje so nam iz blagovnih rezerv že v začetku tedna sprostili nekaj zaščitne opreme, zbornica pa je naročila 10000 zaščitnih mask z dobavo v prvem tednu aprila.

Mnogi izmed vas me opozarjate, da je veterina stroka posebnega družbenega pomena. Tega se seveda sam zelo dobro zavedam, zato vendarle pričakujem, da se v razmerah, ki se čedalje bolj zaostrujejo, obnašamo in delujemo enotno, racionalno ter upoštevamo priporočila in ukrepe države in Zbornice.

Po mojem osebnem mnenju je nesprejemljivo, da se z izgovorom o pomanjkanju zaščitnih sredstev in sklicevanju na varnost ljudi, zapirajo nekatere veterinarske organizacije, ki s tem ne izvajajo nujne veterinarske pomoči. Hkrati pa lahko spremljamo v kakšnih razmerah, brez zaščitne opreme, v kontaktu z bolnimi ljudmi nesebično delujejo zdravstveni delavci v nekaterih zdravstvenih zavodih. To je zame strahopetno in neetično dejanje.

Vljudno prosim kolegice in kolege, ki organizirajo ustanavljanje portalov in forumov za komunikacijo med sabo in s strankami, da pomislijo tudi na to, kako bodo zagotovili 24 urno dežurstvo za družne živali v posameznih regijah. To mora biti sedaj prioriteta. Organizirajte se in si med seboj pomagajte, Zbornica pa vas bo v prizadevanjih podpirala.

V tem tednu z žalostjo ugotavljam, da je postalo, po mnenju posameznikov iz živinorejske stroke, neizvajanje osemenjevanja plemenic največji problem kmetijstva. To je popolnoma iracionalno in egoistično razmišljanje, ki noče upoštevati dejstva, da morajo terenski veterinarji zagotavljati veliko nalog s področja zagotavljanja zdravstvenega varstva živali, nujne veterinarske pomoči in 24 urnega dežurstva. Priporočila Zbornice o tri tedenskem neizvajanju osemenjevanja, poleg drugih ukrepov, omogočajo veterinarskim organizacijam, da imajo del ljudi na rezervi, ko bodo potrebni bodisi za nadomeščanje okuženih in bolnih kolegov bodisi ob izbruhu hudih epizootij kot je afriška prašičja kuga. Hkrati zmanjšano število veterinarjev na terenu in ambulantah pomeni manjše tveganje za prenos SARS-COV-2 na lastnike živali ali obratno, še posebej ob ne nujnih storitvah, kar osemenjevanje v tem trenutku nedvomno je. O razlogih za ta priporočila je Zbornica obvestila KGZS, ki jih je sprejela in distribuirala po svojih kanalih med člane.

Vsa priporočila Zbornice je sprejelo tudi MKGP in jih zato objavilo na portalu gov.si. Poudariti želim, da je zaradi nastalih razmer potrebno odločitve sprejemati nemudoma, zato široka diskusija na žalost ni mogoča. Pa vendarle vsako odločitev pretehtamo, jo v ožjem krogu kolegov, ki se ukvarjajo vsak s svojim specialnim področjem, prediskutiramo nato pa udejanjimo.

Zavedam se, da se je veliko veterinarskih organizacij znašlo v težkem ekonomskem, kadrovskem, nekatere celo zdravstvenem položaju. Želim poudariti, da Zbornica te probleme z dopisi naslavlja na pristojne državne organe. Po drugi strani pa se moramo vsi dobro zavedati, da so nekatere panoge še v bistveno težjem položaju in da poskuša država najti rešitve za vse, seveda po svoji prioritetni lestvici.

Solidarnost med vsemi nami je danes na prvem mestu. Ni primeren čas za jadikovanje, kazanje s prstom na druge ali za egoizem. Po krizi nič ne bo tako kot je bilo, ocenjujem, da tudi veterinarska stroka ne. V danih razmerah ne bo zmagovalcev, štelo pa bo, kakšen delež so določena stroka in njeni posamezniki doprinesli v premagovanju epidemije in k blaginji družbe.

Ostanimo zdravi, Ožbalt Podpečan.