Odprto pismo ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsedniku Vlade RS

6. 8. 2023
Odprto pismo ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsedniku Vlade RS

Odprto pismo (kliknite na povezavo)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrica, ga. Irena Šinko
Vlada Republike Slovenije, predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob
Datum: 6. 8. 2023 
Zadeva: Odprto pismo ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsedniku Vlade RS
Spoštovani.
Veterinarska zbornica Slovenije kot reprezentativna, samostojna in neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine, pozorno spremlja dogajanje na področju spreminjanja zakonodaje o zaščiti živali, pogoste kadrovske menjave na ključnih mestih na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zaskrbljujoče razmere o (ne)obvladovanju širjenja afriške prašičje kuge (APK) v državah zahodnega Balkana in o financiranju mreže javne veterinarske službe. Veterinarji se, tudi v luči katastrofalnih poplav, dobro zavedamo zahtevnosti trenutnih razmer na področju bolezni in zdravstvenega varstva živali, zaščite in varovanja njihove dobrobiti ter dejavnikov, ki v Republiki Sloveniji vplivajo na ekonomičnost živinoreje, živilske industrije oz. varnosti prehranske verige kot take. V luči približevanja  APK, za katero je samo še vprašanje časa, kdaj se bo pojavila na ozemlju Republike Slovenije, je vloga in odgovornost za uvajanje ukrepov ter njihovo koordiniranje kot tudi izvajanje, v največji meri odvisna od generalnega/e direktorja/ice UVHVVR, njegovih oz. njenih strokovnih in vodstvenih kompetenc. Zakonska dolžnost direktorja/ce  je, da z objavo svojih odločitev v Uradnem listu RS določa, katere ukrepe in na katerem območju jih je potrebno izvajati. Učinkovito izvajanje ukrepov je v največji možni meri odvisno tudi od mreže izvajalcev javne veterinarske službe. Da je mreža izvajalcev javne veterinarske službe stabilna in zmožna izvajati predpisane ukrepe na celotnem ozemlju države, mora UVHVVR oz. njeno vodstvo poskrbeti še pred pojavom bolezni. To pomeni imeti pripravljen akcijski načrt, dajati jasne usmeritve, dobro in učinkovito komunicirati po vertikali ter zagotavljati ustrezna materialna in finančna sredstva.
Zaradi zahtevnih epizotioloških razmer v RS si Veterinarska zbornica Slovenije želi in pričakuje od pristojnih, predvsem resorne ministrice, ki kandidata za direktorja predlaga in predsednika Vlade RS, ki daje predlog na glasovanje, da se pri imenovanju na vodilnih mestih na  UVHVVR upošteva najvišje strokovne in vodstvene kompetence kandidatov. Pogoste menjave generalnega/e direktorja/ce UVHVVR po našem mnenju potencialno negativno vplivajo na stabilno vodenje institucije, ki ima odločilno vlogo pri obvladovanju pojavov kužnih in drugih bolezni pri živalih, zagotavljanju visoke ravni njihove dobrobiti, zagotavljanju varne hrane in posredni zaščiti zdravja ljudi.
Lep pozdrav,
izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

***