Obvestilo UVHVVR: Pojavi visoko patogene aviarne influence v nekaterih državah EU

16. 1. 2020
Obvestilo UVHVVR: Pojavi visoko patogene aviarne influence v nekaterih državah EU

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča o pojavih visoko patogene aviarne influence v nekaterih državah EU.

Vsebina obvestila: V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 pri perutnini. Do sedaj so bolezen prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija. V tem času nobena od držav članic ni prijavila primera bolezni pri prostoživečih pticah.

Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso). Poleg tega se bolezen širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obutvijo, opremo, prevoznimi sredstvi.

Čeprav bolezen še ni zelo razširjena, priporočamo, da rejce perutnine opozorite na dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo:

-        nastanitev perutnine v zaprtih oziroma ograjenih in pokritih prostorih;

-        krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih prostorih;

-        omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino.

Poleg tega je pomembno, da rejci perutnine pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb (pogin, padec nesnosti, spremembo v obnašanju živali) o tem nemudoma obvestijo veterinarja.

Sektor za zdravje in dobrobit živali / 
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /