Obvestilo pooblaščenim vet. organizacijam - postopki ravnanja imetnikov rejnih živali/izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah

10. 8. 2023
Obvestilo pooblaščenim vet. organizacijam - postopki ravnanja imetnikov rejnih živali/izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so pripravili posebna navodila oziroma postopke ravnanja imetnikov rejnih živali/izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah

Obveščamo vas, da smo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pripravili posebna navodila oziroma postopke ravnanja imetnikov rejnih živali/izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah.

Postopki ravnanja (odjava poginjenih ali izgubljenih živali, priglasitev premika živali na drugo lokacijo/drug hlev, zakol goveda v klavnicah brez potnih listov) so objavljeni na SPLETNI STRANI (kliknite na povezavo).

Kot pooblaščene organizacije za vnos premikov vas želimo posebej opomniti na možnost odjave poginjenega goveda na kraja/izguba-zapisnik brez številke policijskega zapisnika. Če imetnik/izvajalec dejavnosti na vašo organizacijo poda zahtevek za priglasitev odhoda/izgube goveda, lahko vnos v Volos opravite sami.

Odhod vnesite na'Kraja/izguba-zapisnik', pod 'Opombe' pa vpišite zaznamek 'Poplava 2023'. Na UVHVVR-SIRIS kot običajno posredujte originalni potni list za govedo, če pa imetnik/izvajalec dejavnosti pove, da je ta izgubljen ali uničen, ta zaznamek pripišite zahtevku, ki ga je podal. V tem primeru na UVHVVR-SIRIS ne rabite posredovati ničesar.

Poudarjamo, da vse objavljene izjeme oziroma postopki veljajo izključno za imetnike oziroma izvajalce dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah.    

V primeru kakršnihkoli vprašanj, povezanih z vnosom podatkov v registre, nam pišite na el. naslov: info.sir@gov.si, v primeru drugih vprašanj v zvezi s poplavami, ki se nanašajo na delovno področje UVHVVR, pa na posebej za ta namen vzpostavljen elektronski naslov poplave.uvhvvr@gov.si

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme