Letno srečanje Federacije veterinarjev Evrope (FVE)

20. 6. 2023
Letno srečanje Federacije veterinarjev Evrope (FVE)

Delegati FVE izvolili novo vodstvo za obdobje 2023 - 2025

Srečanje je potekalo v idilični pokrajini Moravske na Češkem, v vinorodnem okolišu Zeječi. Udeležili smo se ga predsednik SVIRDI, prof. dr. Andrej Kirbiš, ki je sodeloval v sekciji za javno zdravje (UEVH), podpredsednica VZbS, izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, ki je sodelovala v sekciji za izobraževanje, raziskovanje in industrijo (EVERI) ter predsednik VZbS, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, ki je sodeloval v sekciji veterinarjev praktikov (UEVP).

Letošnji dogodek je bil v veliki meri v znamenju volitev v upravne odbore UEVP in FVE. Slovenija se je na volitve dobro pripravila in v sodelovanju z državami vzhodne, srednje in sredozemske Evrope ter FECAVA-e uspešno podprla svoje kandidate, ki so bili vsi po vrsti izvoljeni.

Vse sekcije so na svojih srečanjih in kasneje na generalni skupščini FVE razpravljale o problemu dodiplomskega izobraževanja, pomanjkanja kadrov, mentalnem zdravju veterinarjev, zmanjšanju registracij in dostopnosti do veterinarskih zdravil ter o dobrobiti živali in enemu zdravju. Predstavljeni so bili rezultati tretjega kroga anketnih vprašanj o profesionalnem življenju veterinarjev v Evropi. Rezultati ankete ter ostali dokumenti in stališča bodo objavljena na spletni strani FVE oz. poslana državam članicam.

Slovenija je na srečanju aktivno sodelovala z dvema referatoma in enim poročilom. Kot razpravljalka je bila aktivno vključena v okrogli mizi »Ali je svetovanje v rejah živali  delujoč poslovni model?« in »Sinergija teorije in prakse – zmanjšanje porabe protimikrobnih zdravil« .

Volitve vodstva UEVP

Predsednik UEVP je postal avstrijski praktik, specialist za medicino družnih živali Volker Moser (AT), ostali izvoljeni so še Athina Trachili (GR) generalni tajnik, , Kenelm Lewis (UK) blagajnik in člani Jan Bernardy (CZ), Ann Criel (BE, FECAVA) ter Giovanbattista Guadagnini (IT).

Volitve vodstva FVE

Predsednik FVE je z večinsko podporo držav članic in vseh sekcij postal bujatrik Siegfried Moder, vodja nemške zveze veterinarjev praktikov (BPT), za podpredsednike pa so bili izvoljeni Jane Clark (UK), Massenzio Fornasier (IT), Piotr Kwieciński (PL) in Mette Uldahl (DK).

Vsem izvoljenim želimo uspešno delo in učinkovito zastopanje interesov veterinarske stroke v Evropi in svetu.

Povezava na poročolo FVE: GA in Zaječí - Workload, workforce retention and wellbeing of the profession (za dostop se PRIJAVITE / REGISTRIRAJTE)