Izjava FVE - Veterinarji med pandemijo še naprej skrbijo za živali in javno zdravje: potrebujejo tudi zaščito

3. 2. 2021
Izjava FVE - Veterinarji med pandemijo še naprej skrbijo za živali in javno zdravje: potrebujejo tudi zaščito

Veterinarji med pandemijo še naprej skrbijo za živali in javno zdravje: potrebujejo tudi zaščito

1. februar 2021
 
Od začetka pandemije, večina evropskih držav prepoznala pomen veterinarjev pri varovanju zdravja ljudi in živali, ki jih označuje kot " bistvene ali kritične stroke".  K temuso pozvali Zveza evropskih veterinarjev (FVE), Svetovno veterinarsko združenje (WVA) , Svetovna organizacija za zdravstveno varstvo živali (OIE) in Ameriško združenje za veterinarska zdravila (AVMA).
 
Zdaj, ko so se začele kampanje cepljenja, je pomembno, da veterinarje vključimo v eno od prednostnih skupin iz naslednjih razlogov:

  • Veterinarji in veterinarske ekipe neposredno podpirajo živilska podjetja in prispevajo k zagotavljanju varne in zadostne oskrbe s hrano.
    • Še posebej ranljivi so veterinarji in drugo osebje v klavnicah in predelovalnih obratih, ki so bile priznane kot „vroče točke“ COVID. Bistvenega pomena so pri ohranjanju hrane na naši mizi.
  • Veterinarji zagotavljajo zdravje in dobro počutje živali spremljevalcev, ki imajo pomembno vlogo pri podpiranju fizičnega in duševnega počutja njihovih lastnikov med pandemijo.
    • Čeprav je veterinarska stroka med pandemijo kreativno izvajala pomembne ukrepe za obvladovanje tveganj, je pri ravnanju z živalmi ali opravljanju zdravstvenih postopkov vzdrževanje fizične oddaljenosti od naših strank in uslužbencev težko. Za zagotovitev ustrezne oskrbe živali so lahko veterinarji redno izpostavljeni okuženim ljudem in nekaterim živalskim vrstam, za katere vemo, da so lahko okužene s COVID.
  • Veterinarji nadzirajo oskrbo laboratorijskih živali, ki so ključne za raziskave, razvoj in dobavo zdravil in cepiv, vključno s cepivi proti COVID-19. Če bi ti ljudje zboleli, bi to lahko resno vplivalo na oskrbo z zdravili in cepivi.
  • Nenazadnje tudi veliko zaupanje javnosti v veterinarske strokovnjake podpira veterinarje, ki si aktivno delijo javna zdravstvena sporočila o pomenu cepljenja. Takšna sporočila se najučinkoviteje posredujejo, če so cepivo prejeli sami veterinarji in veterinarske ekipe.

Kot FVE v praksi še naprej pozivamo k pristopu „ENO ZDRAVJE“ . V mnogih evropskih državah so veterinarji uvrščeni med zdravstvene delavce in imajo aktivno vlogo v boju proti pandemiji. Veterinarski laboratoriji izvajajo testiranje na COVID, veterinarji so del EU in nacionalnih svetovalnih odborov za COVID ter so del misije SZO na Kitajskem, da bi ugotovili izvor bolezni. 

Več vodilnih cepiv, ki imajo na trgu cepivo COVID, vodijo veterinarji, pred kratkim pa je Luksemburg sprejel pravi „zakon o enem zdravju“, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da prevzamejo naloge kolegov iz medicinske, zobozdravstvene in veterinarske stroke v primerih izrednih razmer, kot zdaj. V mnogih državah se je veterinarska stroka izkazala za enega od stebrov sistema odzivanja na to krizo.
 
Kot FVE močno pozdravljamo te ukrepe in pozivamo k nadaljnji institucionalizaciji resničnega pristopa One Health na ravni EU in na nacionalni ravni , da bi se borili proti COVID in prihodnjim pandemijam.
S skupnim delom smo lahko močnejši in bolje pripravljeni. Kot veterinarska stroka in kot zdravstveni poklic ponujamo svojo podporo.