Izdajanje uranih spričeval v primerih nujnega zakola zunaj klavnice

22. 4. 2021
Izdajanje uranih spričeval v primerih nujnega zakola zunaj klavnice

Spoštovani,

v izogib nepotrebnim zapletom pri izvajanju veterinarske dejavnosti, vas ponovno obveščamo, da od 24. 3. 2021 uradne preglede v primerih nujnih zakolov zunaj klavnice lahko opravljalo le veterinarji, ki imajo pooblastilo (izkaznice) UVHVVR. 

Na upravi zbornice imamo že od meseca februarja 2021 na zalogi obrazce Uradnega spričevala v primeru nujnega zakola zunaj klavnice. Obrazec spričevala je pripravljen v skladu z navodili UVHVVR, ki je sedaj tudi najpomembnejši dokument, ki mora v nujnih primerih spremljati truplo zaklane živali pri odpremi v klavnico. V primerih, da bo truplo žival v klavnico odpremljeno brez izpolnjenega uradnega spričevala, bo truplo take živali neškodljivo uničeno.

Spričevala so v bloku s po 50 oštevilčenimi spričevali v dveh izvodih (original in kopija spričevala).

Cena enega bloka je 3,9 EUR+ 22% DDV.  

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago.

Uprava VZbSi