Informacija o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge

20. 7. 2023
Informacija o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge

Odločitve s 60. seje vlade - Informacija o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja APK

Vlada se je seznanila z Informacijo o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge (APK). APK je na območju Evropske unije prisotna od leta 2014. Trenutno je prisotna v 13 državah članicah ter v sosednjih tretjih državah. Konec junija letos sta APK prvič prijavili tudi Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. V Sloveniji primer afriške prašičje kuge še ni bil potrjen. Hrvaška je prijavila že 112 izbruhov APK pri domačih prašičih ter tri izbruhe pri divjih prašičih. Eden od potrjenih primerov APK pri divjih prašičih je na območju Karlovške županije in je od meje s Slovenijo oddaljen le približno 50 km.

Glede na širjenje APK v sosednjih državah (Italiji, Hrvaški in Madžarski) in približevanju APK Sloveniji je za hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitnem pojavu nujno treba zagotoviti:

  • nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema in aplikacij v zvezi z upravljanjem izbruhov,
  • vzpostavitev aplikacije za spremljanje skupin za aktivno iskanje,
  • posodobiti in dopolniti potrebno opremo v okviru Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in
  • kadrovsko okrepitev NVI in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje APK je prednostna naloga EU, saj bolezen ne predstavlja resne nevarnosti le za prašičerejski sektor, ampak tudi za populacije divjih prašičev in okolje in zahteva multidisciplinarni pristop in tesno sodelovanje med različnimi službami in deležniki v državah članicah in na ravni EU. V ta namen je Slovenija konec leta 2020 sprejela Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK), ki določa pristojnosti in odgovornosti različnih služb in deležnikov pri ukrepanju v zvezi z APK pri divjih prašičih. Glavni poudarek je na preprečevanju vnosa bolezni v državo oziroma rejo prašičev ter preprečevanje nadaljnjega širjenja.

Če se zaradi zagotavljanja virov izkaže potreba, bo predlagana tudi sprememba Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Vir - Sporočilo za javnost, Vlada RS

Priloge:

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20)

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06, 42/10 in 200/20 – ZNUAPK)