Glasovanje v evropskem parlamentu naklonjeno strategiji "eno zdravje"

15. 9. 2021
Glasovanje v evropskem parlamentu naklonjeno strategiji

Glasovanje v Evropskem parlamentu je potekalo tako kot je bila želja Veterinarske zbornice Slovenije

Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., je aktivno sodeloval pri aktivaciji Zveze veterinarjev Evrope, da poslancem Evropskega parlamenta strokovno ponazorijo, kako škodljiv je sprejem predloga resolucije, ki nasprotuje sprejetju Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini.

V veterinarski stroki pozdravljamo zavrnitev resolucije, ki nasprotuje sprejetju Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6. Resolucijo so poslanci zavrnili z 450 glasovi PROTI. Razmerje oddanih glasov je bilo 204 ZA, 450 PROTI in 32 VZDRŽANIH glasov. Povezava na poimensko glasovanje.

Na povezavi najdete:

Proceduralno to pomeni, da Delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini, ki ga je pripravila Evropska komisija, stopi v veljavo. Prizadevanja Veterinarske zbornice Slovenije so torej obrodila sadove.