FVE: povabilo za podajo predlogov - pripomb na dokumenta

9. 9. 2020
FVE: povabilo za podajo predlogov - pripomb na dokumenta

FVE dokumenta o priporočenih postopkih pri evtanazijah konj in glede načina reje v obogatenih kletkah ter prehodom na alternativne načine reje kokoši nesnic

Posredujemo vam sporočilo FVE in povabilo za podajo predlogov - pripomb na dokumenta:

Vse pripombe ali predlogi za izboljšanje dokumentov so zelo dobrodošli. Rok za posredovanje je 7. november 2020. Posredujete jih Ulrike Tewes na info@fve.org. 

Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., ocenjuje, da sta dokumenta pomembna in vas vabi k sodelovanju pri podajanju predlogov izboljšav le- teh.