FVE: Nova strategija EMA o protimikrobnih zdravilih, poziv k dobrim praksam za boj proti AMR in nadzornim ukrepom EFSA ASF

11. 2. 2021
FVE: Nova strategija EMA o protimikrobnih zdravilih, poziv k dobrim praksam za boj proti AMR in nadzornim ukrepom EFSA ASF

EMA sprejme novo strategijo za protimikrobna zdravila 2021–2025

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) Evropske agencije za zdravila je sprejel svojo strategijo o protimikrobnih zdravilih za obdobje 2021–2025. Ta strategija bo opredelila dejavnosti odbora v zvezi z protimikrobnimi zdravili v naslednjih petih letih, s poudarkom na podpori učinkovitemu izvajanju nove uredbe o veterinarskih zdravilih (2019/6) in akcijskega načrta EU One Health proti protimikrobni odpornosti (AMR). Predlagani ukrepi se nanašajo na ukrepe, ki vključujejo odgovorno uporabo protimikrobnih zdravil v veterinarski medicini, zaščito javnega zdravja in zdravja živali pred tveganjem za nastanek AMR ter podporo razvoju novih protimikrobnih zdravil in njihovih alternativ.

Upoštevane so bile številne pripombe FVE, podane k osnutku strategije, na primer poziv k boljšemu upoštevanju dobrega počutja živali, vloge zbirke podatkov o izdelkih EU in strategije na kmetijah.

Razpis za dobre prakse za boj proti AMR

FVE je del mreže zainteresiranih strani AMR, ki deluje v okviru platforme zdravstvene politike Evropske komisije. Ta mreža je začela postopek izbire študije primerov AMR. FVE spodbuja, da predložite primere dobrih praks za boj proti AMR. Izpostavljajo prakse, povezane z:

  • Določanje ciljev in kazalnikov uspešnosti;
  • Pomoč državam pri zbiranju virov za boljše izvajanje nacionalnih politik AMR;
  • Odprava obstoječe vrzeli v sodelovanju med civilno družbo in oblikovalci politik EU;
  • Postaviti preventivo v ospredje oblikovanja politike AMR;
  • Spoprijemanje z okoljsko razsežnostjo AMR v okviru evropske zelene ponudbe;

Rok za prijavo je bil podaljšan do 15. marca 2021. Za več podrobnosti pišite na despoina@fve.org

Nadzorni ukrepi za mnenje o ASK - EFSA

V okviru priprave in posodobitve seznama kategorije A Uredbe (EU) 2016/429 o prenosljivih živalskih boleznih (Zakon o zdravstvenem varstvu živali) je EFSA od Evropske komisije prejela pooblastilo za oceno učinkovitosti nekaterih nadzornih ukrepov proti ASK.

EFSA in strokovna skupina AHAW sta pregledala ASK glede učinkovitosti postopkov kliničnega in laboratorijskega vzorčenja, obdobja spremljanja, minimalnega zaščitenega območja in ogroženega območja ter najkrajšega časa uporabe. Več si preberite TUKAJ

Druge novice si preberite na POVEZAVI